Vārda dienas svin: Irbe, Made
Datums: Trešdiena, 20. marts

Pasākumi

Uzņēmēju dienas Aizkrauklē 2019 – 2.diena (14.03.2019.)
Marts 19, 2019

Aizkraukles Uzņēmēju dienu 2019 otrā diena bija veltīta pārmaiņām. 14.martā Aizkraukles pilsētas bibliotēkā uzņēmēji un citi interesenti tika aicināti uz semināru “Efektīva pārmaiņu vadība”, kur lektors Zuarguss Zarmass (Viesturs Dūle) dalījās pieredzē, kā gudri un pārdomāti īstenot pārmaiņas uzņēmumā, ko stāsta globālie biznesa pētījumi par pārmaiņu sekmību vai nesekmību, kā izprast, ko var atļauties mainīt, kā arī informēt par pārmaiņu vadības astoņiem soļiem.

______________________________________________________________________
Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / ATBALSTS BIZNESAM ietvaros.
Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.
Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Projekta partneri – Aizkraukles novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions, Šauļu inkubators (LT), Panevēžas biznesa centrs (LT) un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT).
Projekts: Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu.

Šo informāciju ir sagatavojusi un par to atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Uzņēmēju dienas Aizkrauklē 2019 – 1.diena (13.03.2019.)
Marts 18, 2019

Ar starptautisku pieredzi guvušās etiķetes, komunikācijas, pasākumu organizēšanas un protokola ekspertes Kristīnas Sprūdžas lekciju “Saskarsmes un etiķetes prasmju ietekme uz uzņēmuma tēlu” Aizkraukles pilsētas bibliotēkā sākās Aizkraukles Uzņēmēju dienas 2019. Pulcinot ap 50 uzņēmēju un citus interesentus, lektore dalījās savās zināšanās, kā saskarsmes un etiķetes prasmes ietekmē uzņēmuma tēlu gan ikdienā, gan jo īpaši virtuālajā vidē.

“Etiķetes likumi jeb uzvedības noteikumi palīdz izvairīties no sadursmēm starp cilvēkiem, institūcijām un arī valstīm. Jo biežāk nesaprotamies cits ar citu, jo dārgāk mums izmaksā mūsu kļūdas,” saka K.Sprūdža.

Vakarā Aizkraukles pilsētas centrālajā laukumā notika Aizkraukles Uzņēmēju dienu 2019 atklāšanas pasākums. Atnākušie interesenti tika informēti par Uzņēmēju dienu šī gada aktualitātēm, ātrās ēdināšanas kafejnīca “Panna” cienāja ar gardu zupu, atraktīvie Aizkraukles jaunieši sadarbībā ar kafejnīcu “Betija” cepa gardas pankūkas, savukārt vietējie un apkārtējo novadu mūziķi sniedza priekšnesumus.

__________________________________________________________
Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / ATBALSTS BIZNESAM ietvaros.
Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.
Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Projekta partneri – Aizkraukles novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions, Šauļu inkubators (LT), Panevēžas biznesa centrs (LT) un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT).
Projekts: Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu.

Šo informāciju ir sagatavojusi un par to atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Ziemas diena 2019
Februāris 18, 2019

16.februārī Aizkrauklē ar ziemīgām aktivitātēm aizvadīta Ziemas diena 2019.

Šogad pasākuma apmeklētājiem tika piedāvātas vairākas aktivitātes - slēpojums vairākās grupās, ģimenes stafete biatlonā, baltā orintēšanās, ziemīgi uzdevumi un izbraucieni ar boardbaikiem, kā arī bija iespēja izbraukt zirga pajūgā. Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti godalgoto vietu ieguvēji, kā arī visi dalībnieki saņēma piemiņas medaļas un tika cienāti ar putru un siltu tēju.

Foto: Adrians Balodis (Jauniešu dome)

Ēnu diena 2019
Februāris 14, 2019

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šoreiz Ēnu dienā Aizkraukles novada pašvaldība kopā ar operatīvajiem dienestiem un spēka struktūrām organizēja pasākumu, kurā varēja noskatīties dažādus paraugdemonstrējumus. To apmeklēja kupls skaits skolēnu un citu interesentu.

Aizkraukles stadionā sava darba situācijas atrādīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Zemessardzes 55. kājnieku bataljons un Latvijas armija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kā arī pirmo reizi šajā pasākumā piedalījās Valsts robežsardze.

Sākumā notika Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) tehnikas demonstrācija, dodot iespēja redzēt un uzzināt, kāda veida tehniku izmanto, dzēšot ugunsgrēkus, kā arī atbrīvojot cietušos autoavārijās. VUGD sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu demonstrēja savstarpējo sadarbību brīžos, kad glābšanas darbos ir cietis VUGD glābējs. Tāpat mediķi stāstīja par pareizāko rīcību konkrētajā gadījumā un darbībām krīzes situācijās.

Zemessardzes 55. kājnieku bataljona darbinieki demonstrēja, kā notiek ķīlnieku atbrīvošana imitētā mājā, kā arī ēkas ieņemšanu un tās drošu atstāšanu. Šādos brīžos īpaši svarīga visu dienestu sadarbība. Savukārt Valsts policija demonstrēja uzbrucēju aizturēšanu un neitralizēšanu dažādās situācijas, piemēram, ja uzbrucējs ir bruņots ar nazi vai ieroci. Valsts policijas pārstāvji uzsvēra, ka policistam jābūt labi trenētam un nosvērtam.

Šī gada jaunums bija Valsts robežsardzes paraugdemonstrējumi, kur tika atrādīti dienesta suņi un to spējas. Robežsargi demonstrēja dažādu priekšmetu un cilvēku meklēšanu ar suņu palīdzību, cilvēka aizturēšanu un četrkājaino draugu paklausības līmeni, veicot dažādus citus uzdevumus.

Jāatzīst, ka šis pasākums nelika vilties nevienam, un klātesošie paraugdemonstrējumus noskatījās ar gavilēm un sajūsmu.

Nedaudz vēlāk Aizkraukles pilsētas kultūras namā ikvienam bija iespēja uzzināt nedaudz vairāk par dienestu darbu, iepazīties ar darba ikdienu, kā arī uzzināt, kādas īpašības un prasmes nepieciešams un kur var apgūt šīs profesijas. Tāpat interesenti varēja izpētīt tehniku un iejusties dienestu darbā.

Aizkraukles novada pašvaldība izsaka pateicību par sadarbību un iesaistīšanos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Zemessardzes 55. kājnieku bataljona un Latvijas armijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Valsts robežsardzes darbiniekiem!

Foto: Kārlis Ieviņš

Gada notikums Aizkrauklē 2018
Janvāris 29, 2019
Deju kolektīva “Pēda” 30 gadu jubilejas koncerts
Decembris 28, 2018
Parakstīts sadarbības līgums ar Šarkavščīnas rajonu Baltkrievijā
Decembris 12, 2018

Novembra beigās Aizkraukles novada pašvaldības delegācija devās uz Baltkrievijas Vitebskas pilsētu, kur notika Latvijas konsulāta Vitebskā organizētās Latvijas novadu dienas. To sauklis bija “Parādi Latviju, iepazīsti Baltkrieviju!”. Pasākuma laikā svinīgi tika parakstīts arī Aizkraukles novada un Šarkavščinas rajona sadarbības līgums.

Aizkraukle un Šarkavščina savu sadarbību sāka pirms diviem gadiem, kad Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā aizkrauklieši meklēja partnerus Baltkrievijā. Atsaucās Šarkavščina. Kaut arī mūsu kopīgais projekts šo divu gadu laikā nav guvis finansiālu ES programmas atbalstu, sadarbība, kas sākotnēji tika nostiprināta ar nodomu protokolu, jau izaugusi kultūras, izglītības, tūrisma un pašvaldības pieredzes apmaiņas jomā. Taču ar to plāni abām pašvaldībām neapstājas – ir ieceres turpināt iesākto un līdz ar līguma noslēgšanu attīstīsim sadarbību arī vietējās pārvaldes, ekonomikas, izglītības, sociālās un kultūras, vides un veselības aizsardzības, sporta, tūrisma un citās nozarēs investīciju piesaistei un kopīgu projektu realizācijai.

Sadarbības līgumu Vitebskā parakstīja Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums un Šarkavščina rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Dmitrijs Lomako. Abu pašvaldību delegācijas kopā piedalījās vairākās pasākuma “Latvijas novadu dienas” aktivitātēs: pasākuma svinīgajā atklāšanā, apskatīja abu valstu uzņēmumu un pašvaldību izstādes un prezentācijas, diskutēja Latvijas un Baltkrievijas pašvaldību sadarbības pieredzes apmaiņas diskusijā, bet vakarā piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas oficiālajā pieņemšanā Vitebskas teātrī, kur koncertā priekšnesumus sniedza Latvijas Nacionālās Operas solisti.

“Jau šobrīd esam priecīgi, ka sadarbība ar Šarkavščinu notiek aktīvi – ne tikai pašvaldības administrācijas līmenī. Aizkrauklieši jau vairākkārt redzējuši baltkrievu tautas mākslas kolektīvu priekšnesumus novada svētkos, mūsu jaunieši piedalījās Šarkavščinas tūrisma un sporta nometnē, mūsu dziedošie kolektīvi ir uzstājušies Baltkrievijā, Šarkavščinas fizikas skolotāji un citi skolu pārstāvji piedalījās Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas rīkotajā ikgadējā konferencē, kur ne vien guva vērtīgu pieredzi, bet arī paši vadīja meistarklasi,” par sadarbību stāsta Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums. “Mērķi mums ir tālejoši. Iesniegsim atkal kopīgu projektu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas konkursā, kā arī turpināsim citas ieceres. Ja iedzīvotājiem ir kādi priekšlikumi – esam gatavi tos uzklausīt.”

Koncerts “Vij dejā spēka jostu Latvijai”
Novembris 26, 2018

24.novembrī Aizkraukles novada vidējās paaudzes deju kolektīvs "Radi" aicināja uz koncertu "Vij dejā spēka jostu Latvijai", kura kulminācija bija jauno tērpu atrādišana plašākai sabiedrībai.

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Radi” dibinātā biedrība “Radi dejo” šogad piedalijās LEADER projektu konkursā, kurā ieguva finansējumu pojekta idejai. Viena no šī projekta galvenajām sadaļām bija jaunu tērpu radīšana ar mērķi saglabāt un popularizēt latviešu kultūru.

Koncertā deju virpulī tika atrādīti gan jaunie tautastērpi, gan demonstrēti citu novadu tērpi, ko VDK "Radi" palīdzēja izdarīt TDA "Ačkups" un bērnu deju kolektīvs "Aizkrauklēni".

Tautas tērpus finansēja ar Lauku atbalsta dienesta īstenoto ES programmas LEADER atbalstu un Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējumu.