Vārda dienas svin: Gaits, Karīna
Datums: Ceturtdiena, 17. oktobris

Uzņēmēju dienas Aizkrauklē 2019 – 1.diena (13.03.2019.)

Marts 18, 2019

Ar starptautisku pieredzi guvušās etiķetes, komunikācijas, pasākumu organizēšanas un protokola ekspertes Kristīnas Sprūdžas lekciju “Saskarsmes un etiķetes prasmju ietekme uz uzņēmuma tēlu” Aizkraukles pilsētas bibliotēkā sākās Aizkraukles Uzņēmēju dienas 2019. Pulcinot ap 50 uzņēmēju un citus interesentus, lektore dalījās savās zināšanās, kā saskarsmes un etiķetes prasmes ietekmē uzņēmuma tēlu gan ikdienā, gan jo īpaši virtuālajā vidē.

“Etiķetes likumi jeb uzvedības noteikumi palīdz izvairīties no sadursmēm starp cilvēkiem, institūcijām un arī valstīm. Jo biežāk nesaprotamies cits ar citu, jo dārgāk mums izmaksā mūsu kļūdas,” saka K.Sprūdža.

Vakarā Aizkraukles pilsētas centrālajā laukumā notika Aizkraukles Uzņēmēju dienu 2019 atklāšanas pasākums. Atnākušie interesenti tika informēti par Uzņēmēju dienu šī gada aktualitātēm, ātrās ēdināšanas kafejnīca “Panna” cienāja ar gardu zupu, atraktīvie Aizkraukles jaunieši sadarbībā ar kafejnīcu “Betija” cepa gardas pankūkas, savukārt vietējie un apkārtējo novadu mūziķi sniedza priekšnesumus.

__________________________________________________________
Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / ATBALSTS BIZNESAM ietvaros.
Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.
Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Projekta partneri – Aizkraukles novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions, Šauļu inkubators (LT), Panevēžas biznesa centrs (LT) un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT).
Projekts: Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu.

Šo informāciju ir sagatavojusi un par to atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pasākumi