Vārda dienas svin: Gaits, Karīna
Datums: Ceturtdiena, 17. oktobris

Uzņēmēju dienu 2019 karjeras un izaugsmes diena (15.03.2019.)

Marts 25, 2019

Piektdien, 15.martā, Aizkraukles profesionālajā vidusskolā notika karjeras un izaugsmes diena “Atver durvis nākotnei”, uz kuru īpaši bija aicināti vidusskolēni un jaunieši. Ar iedvesmas stāstiem pieredzē dalījās Renārs Zeltiņš un Kristians Lancmanis, Jaunatnes starptautiskā aģentūra informēja par zināšanu un pieredzes apgūšanu ārzemēs, savukārt dažādas izglītības iestādes sniedza informāciju par mācību iespējām Latvijā.

Aizkraukles jauniešus īpaši šajā dienā sajūsmināja iespēja tikties ar multimākslinieku Renāru Zeltiņu, kurš gandrīz divu stundu garumā dalījās savā pieredzē, kā virzīties pa karjeras kāpnēm, kā iegūt ticību saviem spēkiem un kā nepadoties pie grūtībām. Jauniešu jautājumi bira kā no pārpilnības raga.

Apmeklētājiem bija iespēja apskatīt dažādu izglītības iestāžu – augstskolu un profesionālo vidusskolu – stendus, uzdot jautājumus un apdomāt, kādu virzienu izvēlēties savai nākotnei.

Informāciju par to, kā sākt savu uzņēmējdarbību un kā iegūt finansējumu savām iecerēm informatīvajos stendos prezentēja arī citas institūcijas: Aizkraukles rajona partnerība, ALTUM, Lauku tīkls un Zemgales uzņēmējdarbības centrs.

______________________________________________________________________
Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / ATBALSTS BIZNESAM ietvaros.

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.
Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Projekta partneri – Aizkraukles novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions, Šauļu inkubators (LT), Panevēžas biznesa centrs (LT) un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT).
Projekts: Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu.

Šo informāciju ir sagatavojusi un par to atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pasākumi