Vārda dienas svin: Niklāvs, Nikolajs, Niks
Datums: Piektdiena, 6. decembris

Uzņēmēju dienu Aizkrauklē izstāde-gadatirgus 2019 (16.03.2019.)

Marts 22, 2019

16.martā Aizkraukles sporta centrā notika “Izstāde – gadatirgus”. Tajā piedalījās uzņēmēji, amatnieki, lauksaimnieki, NVO, Tūrisma informācijas centri, skolēnu mācību uzņēmumi un pašvaldības no visas Latvijas. Dienas gaitā tika prezentēta produkcija un pakalpojumi, sniegtas konsultācijas, organizēti konkursi, loterijas, degustācijas un produkcijas tirdzniecība. Bija arī Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu prezentācijas – Junior Achievment Latvija Skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais pasākums “CITS BAZĀRS”. “Izstāde – gadatirgus” ir vieta, kur ierasti notiek pieredzes apmaiņa un jaunu kontaktu dibināšana. Pasākuma laikā tika apbalvoti Aizkraukles novada uzņēmēji, kuru ieguldījums Aizkraukles novada attīstībā ir vērā ņemams, kā arī atraktīvāko stendu īpašnieki. Orientēties piedāvājumā un radīt patīkamu gaisotni palīdzēja aktieris Normunds Laizāns.

______________________________________________________________________
Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / ATBALSTS BIZNESAM ietvaros.
Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.
Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Projekta partneri – Aizkraukles novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions, Šauļu inkubators (LT), Panevēžas biznesa centrs (LT) un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT).
Projekts: Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu.

Šo informāciju ir sagatavojusi un par to atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pasākumi