Vārda dienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna
Datums: Sestdiena, 19. oktobris

Aizkrauklē izveido Uzņēmējdarbības atbalsta centru

Jūlijs 27, 2017

Aizkraukles novada domes sēdē nolemts izveidot Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centru, kura mērķis būs sniegt informāciju un konsultatīvu atbalstu personām, kuras ir sākušas vai vēlas sākt uzņēmējdarbību Aizkraukles novadā un tās apkārtnē. Deputāti apstiprināja Uzņēmējdarbības atbalsta centra nolikumu un iepazinās ar tā vadītāju Baibu Kelleri.

LATLIT_logo_LAT_full_RGB

Aizkraukles novada pašvaldība kopā ar 6 partneriem piedalās projektā LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā/ Business support”, kuru finansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. Projekta lielais mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi plašam iedzīvotāju lokam, piemēram, izveidojot mentoru – konsultantu tīklu, organizējot apmācības, iekārtojot telpas utt., taču Aizkraukles novada pašvaldības tiešie ieguvumi projektā ir Uzņēmējdarbības centra izveide, darbā pieņemts uzņēmējdarbības speciālists, kurš vadīs Uzņēmējdarbības atbalsta centru, finansiāls atbalsts divu Uzņēmēju dienu organizēšanai, kā arī iespēja piedalīties virknē dažādu pieredzes apmaiņu, semināru un citos informatīvos pasākumos.

 

Projekta kopējais budžets ir 729604,06 EUR, ERAF finansējums – 620163,43 EUR. Kaut arī Aizkraukles Uzņēmējdarbības atbalsta centrs izveidots kā viena no projekta aktivitātēm, paredzēts, ka tas turpinās darbu arī pēc projekta noslēgšanās 2019.gadā.

 

Saskaņā ar domes lēmumu Aizkraukles Uzņēmējdarbības atbalsta centrā strādās viens speciālists, un centrs atradīsies Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1 – 52, Aizkraukles pilsētā. Uzņēmējdarbības centra vadītāju Baibu Kelleri var sazvanīt pa tālruņiem 64901029, 26227581, kā arī var pieteikties uz konsultāciju pa e-pastu baiba.kellere@aizkraukle.lv. Tāpat arī facebook.com ir izveidota Uzņēmējdarbības atbalsta centra lapa – https://www.facebook.com/aizkraukle.lv/.

Pilna informācija par projektu LLI-131.

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. Gadam, www.latlit.euwww.europa.eu

Pasākumi