Vārda dienas svin: Gaits, Karīna
Datums: Ceturtdiena, 17. oktobris

Tiek piedāvāts darbs būvniecības speciālistam Pļaviņu novada pašvaldībā

Septembris 19, 2017

Pļaviņu novada dome (Reģ.nr.90000043649) izsludina pieteikšanos uz BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTA amatu (uz pastāvīgu laiku).

Prasības:

 • Augstākā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā;
 • Vismaz 3 gadu pieredze darbā ar būvniecības dokumentāciju (tāmes, izmaksu plānošana, darbu uzskaite, kontrole utml.);
 • Būvniecības tehnoloģisko procesu un risinājumu pārzināšana;
 • Spēja operatīvi strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • Priekšroka būs pretendentiem, kuriem ir piešķirts būvspeciālista sertifikāts;
 • Labas datorzināšanas;
 • Autovadītāja apliecība, B kategorija.
 • Būvniecības nozares normatīvo aktu pārzināšana;
 • Prasme lasīt tehnisko dokumentāciju (rasējumus, skices);
 • Precizitāte darbu izpildē, augsta atbildības sajūta, spēja iekļauties termiņos;
 • Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • Labas organizatora spējas un komunikācijas prasmes;

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt pašvaldības pārziņā esošo būvobjektu apsekošanu;
 • Sekot būvniecības gaitai un kontrolēt būvniecības atbilstību ar projektēšanas dokumentiem un tāmēm;
 • Sagatavot pašvaldības  struktūrvienībām un iestādēm būvdarbu tāmes;
 • Kontrolēt ar būvniecību saistīto normatīvo aktu ievērošanu;
 • Koordinēt ar būvniecību saistītos procesus (t.sk. sadarbību ar būvvaldi);
 • Pārbaudīt būvniecības dokumentāciju, veikt būvdarbu izmaksu analīzi, būvdarbu apjomu salīdzināšanu dabā;
 • Sagatavot projektēšanas uzdevumus, tehniskos noteikumus;
 • Sniegt atbalstu iepirkumu procesa gaitā, konsultējot iepirkumu speciālistu tehniskās specifikācijas izstrādē un veicot iesniegto piedāvājumu tāmju pārbaudi.

 

Amata pretendentiem (-ēm) Pļaviņu novada domes klientu apkalpošanas centrā (Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120) vai elektroniski uz e-pastu: dome@plavinas.lv  līdz 2017.gada 21.septembrim, jāiesniedz šādi dokumenti:

1)  motivācijas vēstule;

2)  dzīves gājuma apraksts (CV);

3)  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pasākumi