Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

No 1.jūlija lejpus Pļaviņu HES būs pazemināts ūdens līmenis

Maijs 9, 2018

Lai nodrošinātu Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošu ekspluatāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām, šogad, no 1.jūlija līdz 31.jūlijam, tiks veikta Ķeguma HES ūdenskrātuves ūdens līmeņa pazemināšana līdz atzīmei 30.55m (LAS). Minētajā periodā iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuvi nostrādātu līdz paredzētajai atzīmei un ūdenskrātuves līmeņa pacelšanai līdz normālam darba režīma līmenim.

Ūdens līmeņa mainīgajā zonā vienlaicīgi plānots veikt:

  • Ķeguma HES piestātnes un savienojošā dambja atjaunošanas remontu;
  • Pļaviņu HES labā krasta atbalstsienu betonēto virsmu atjaunošanu zonā no 30,64m līdz 34,00m (LAS);
  • Pļaviņu HES atvadkanāla kreisā krasta nogāzes stiprinājuma betonēto nogāžu atjaunošanu mainīgā ūdens līmeņa zonā.

Galvenie atjaunošanas darbi mainīgā ūdens līmeņa zonā ir bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža, betonēšana, virsmu aizsargpārklājuma uzklāšana, temperatūras un deformācijas šuvju remonts un izveide.

Ūdens līmeņa pazemināšana Ķeguma HES ūdenskrātuvē  notiks pakāpeniski, atbilstoši Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumiem, ievērojot pieļaujamo ūdens līmeņa pazemināšanas ātrumu, kas nepārsniedz 0,3 m/stundā. Augstāk minēto remontdarbu veikšanai ir saņemta VVD Lielrīgas RVP saskaņojuma vēstule.

AS “Latvenergo” cer uz situācijas izpratni, kā arī aicina ūdens līmeņa pazemināšanas periodu izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei, pludmales zonu labiekārtošanai, sakopšanai un citām saistītām aktivitātēm.

Pasākumi