Vārda dienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna
Datums: Sestdiena, 19. oktobris

Izstrādās Daugavas krastmalas attīstības koncepciju

Novembris 28, 2018

Aizkraukles novada domes oktobra sēdē pieņemts viens no novada attīstībai svarīgākajiem lēmumiem – izstrādāt tematisko plānojumu “Aizkraukles novada Daugavas ūdenskrātuves ainavu koncepcija”. Darba īstenošanai pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kuras Ainavu arhitektu mācībspēki sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldības speciālistiem un novada iedzīvotājiem izstrādās plānu, kā veiksmīgāk attīstīt Aizkraukles pilsētas Daugavas krastmalu, lai padarītu to ne vien pievilcīgu, bet arī viegli kopjamu un izmantojamu jebkurai iedzīvotāju grupai.

Ainavu planosana“Aizkraukles novada pašvaldība bieži uzklausījusi iedzīvotāju pārmetumus, ka mūsu pilsētas krastmalas potenciāls netiek pilnībā izmantots un tā ir taisnība. Līdz šim pašvaldībā spēkus galvenokārt bijām koncentrējuši novada infrastruktūras sakārtošanā – pilsētas iekšpagalmu labiekārtošanā, galveno ielu rekonstrukcijā, izglītības, kultūras un sporta iestāžu renovācijā. Kad lielie infrastruktūras darbi tuvojas noslēgumam, jau plānojam nākamos darbus. Lai veiksmīgāk apgūtu Daugavas krastu piedāvātās iespējas, esam uzaicinājuši cilvēkus no malas – universitātē strādājošus profesionāļus Natālijas Ņitavskas vadībā, kuri darbam ķērušies klāt ar lielu atbildību,” stāsta Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums.

Aizkraukles novada pašvaldība darbu izpildītājam ir uzdevusi apkopot vēsturiskos materiālus par Aizkraukles pilsētas izveidi kā īpašu vietu, ar autentisku kultūras akcentu un dabas bagātībām, izpētīt un apkopot datus par esošo Daugavas hidroloģisko režīmu, esošo veģetāciju, atzīmēt plānā vērtīgo kokaugu sugas, izpētīt esošā reljefa uzbūves principus un mijiedarbību ar dabas faktoriem. Pēc datu apkopošanas tiks izstrādāta piekrastes ekoloģisko, ainavisko, kompozicionālo un funkcionālo attīstības principu attīstības vīzija, plānotās rekreācijas teritorijas zonējums tiks izveidots datorgrafikā, tiks izteikti priekšlikumi transporta un gājēju kustības organizēšanai,  tiks aprakstītas atsevišķās zonas, izmantojamie elementi un objekti, kā arī tiks veikta plānotās situācijas 3D vizualizācijas datorgrafikā un A1 planšetes ar kopplānu un vizualizācijām izstrāde.

“Tas būs nozīmīgs plāns, kura izveidē iesaistīs arī novada iedzīvotājus. Iedzīvotāju viedokļa apzināšanā pašvaldība cieši sadarbosies ar Aizkraukles novada vidusskolas Ekoskolas padomes audzēkņiem, kuri izstrādās anketas dažādām iedzīvotāju grupām. Tiks doti dažādi radoši uzdevumi, izstrādāti darbi, un tas viss ar mērķi – pēc iespējas plašāk apzināt novada iedzīvotāju viedokli, ko mēs gribam attīstīt Aizkraukles pilsētā Daugavas krastmalā. Ir jāsaprot, ka visas idejas neīstenos pašvaldība – tas būs kopdarbs ar novada uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm, jo ne visa zeme, kas ir Daugavas krastā pilsētas teritorijā, pieder pašvaldībai,” turpina L.Līdums.

Jau 21.novembrī pilsētas kultūras namā tikās novada pašvaldības speciālisti un Attīstības komisijas locekļi ar LLU ainavu arhitektiem, lai dalītos ar pirmajām idejām, kādā virzienā attīstīt Daugavas krastmalu. Pēc ideju ģenerēšanas tika apzināti pirmie darbi, kas veicami, un kādas iedzīvotāju grupas ir jāuzrunā, lai rezultāts būtu pēc iespējas veiksmīgāks.

Aicinām novada iedzīvotājus sekot informācijai pašvaldības saziņas kanālos interneta vidē, kā arī pašiem nāk ar saviem ierosinājumiem, kādu vēlamies redzēt Daugavas malas piekrasti Aizkraukles pilsētā no pilsētas kultūras nama līdz pussalai pie Kapteiņa krodziņa.

Pasākumi