Vārda dienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna
Datums: Sestdiena, 19. oktobris

Zemgales “Gada uzņēmējs 2018” no Aizkraukles – ZS “Dārznieki”

Decembris 3, 2018

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs jau trešo reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu. Aizkraukles novadu pasākumā pārstāvēja Aizkraukles pagasta zemnieku saimniecības “Dārznieki” čaklā Bērtulsonu ģimene.

Labāko gada uzņēmēju sveikšana Rundāles pilī 2018. gada 30. novembrī.

Labāko gada uzņēmēju sveikšana Rundāles pilī 2018. gada 30. novembrī.

Šogad paliks 25 gadi, kopš Aizkraukles pagasta zemnieku saimniecībā “Dārznieki” saimnieko Ilgas un Raimonda Bērtulsonu ģimene. Viņu lielākais palīgs lauku un fermas darbos ir dēls Armands un viņa ģimene, kuri prot darīt visus lauku darbus. Saimniecība darbojas piena lopkopības nozarē, kā arī ar gaļas lopu audzēšanu. Saimniecībai ir brangs liellopu ganāmpulks – kopā 300 liellopu. Īpašumā ir ap 200 ha zemes, bet kopā saimniecība apsaimnieko ap 300 ha zemes. Ievērības cienīgs ir arī tehnikas parks: saimniecībā ir 15 lauksaimniecības tehnikas un dažādi lauksaimniecības agregāti. Zemnieku saimniecībā strādā 8 darbinieki.

Zemnieku saimniecības “Dārznieki” pārstāvji iesaistās ikgadējo lauksaimnieku Rudens ražas svētku rīkošanā, ir Aizkraukles novada sakoptākās sētas 2016 laureāti un aktīvi iesaista jauniešus prakses darbos, dodot iespēju izmēģināt lauku darbus un nopelnīt. Zemnieku saimniecība sadarbojas ar apkārtējām saimniecībām, gan kopā organizējot lauku darbus, gan izpalīdzot ar tehniku. Uzteicama ir saimnieku iesaistīšanās Aizkraukles pagasta un Aizkraukles novada pašvaldības rīkotājos pasākumos, paužot savu viedokli un piedāvājot priekšlikumus sadarbībai.

Ar Lauku atbalsta dienestu zemnieku saimniecībā ir īstenoti vairāki projekti. Vērienīgākais no tiem – lauksaimniecības tehnikas modernizācijas projekts. Tā laikā ir uzbūvēta jauna gaļas liellopu novietne un mēslu krātuve.

Dēls Armands aktīvi iesaistās arī Jauno Zemnieku klubā, šajā gadā organizējot ugunskuru vakaru neformālā vidē, lai pārrunātu ar biedriem sezonas aktualitātes un stiprinātu biedru kontaktus.

Saimniekiem ir pozitīvs nākotnes redzējums – sapnis ir uzbūvēt slaucamo govju fermu, kur viss būtu automatizēts un kurā darbotos vismaz divi roboti.

Zemnieku saimniecība “Dārznieki” ir Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”, jo ar savu darbu un degsmi par Latvijas laukiem ir izgājuši cauri neskaitāmām grūtībām un pierādījuši, ka ir iespējams gan pašiem, gan arī jaunajai paaudzei dzīvot un attīstīties vietā, kura ir mīļa, iemācot šo darba mīlestību nodot arī tālāk.

Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušās vienu savu titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Starp nominētajiem titula ieguvējiem, kuru vārdus ZAP apstiprināja Neretā notikušajā padomes sēdē, ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, dārzkopji, mežsaimniecības, kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, metālapstrādes un viesmīlības pārstāvji, gan ēdināšanas un citu pakalpojumu sniedzēji. Šogad sanācis tā, ka visvairāk – pieci laureāti strādā dārzeņu, augļu un ogu ražošanas nozarē, bet četri – Zemgalei tik raksturīgajā graudkopības nozarē. Savukārt vien pa diviem laureātiem ir pārstāvēta piena lopkopība, mežsaimniecība un kokapstrāde.

Ar ZPR un pašvaldību finansiālu atbalstu visi nominētie uzņēmēji saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro apmērā.

Pasākumi