Vārda dienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna
Datums: Sestdiena, 19. oktobris

Nominācijas pasākumā “Gada notikums 2018”

Janvāris 9, 2019

Aizkraukles pilsētas 52. dibināšanas dienā (10.janvārī) jau 7. reizi notiek pasākums “Gada notikums”. Kaut arī mums katram dzīvē pērnais gads nācis ar saviem īpašajiem notikumiem, šajā pasākumā Aizkraukles novada pašvaldība atskatās uz aizvadīto gadu un piemin vairākus simtus dažāda rakstura pasākumus, projektus un iniciatīvas, kas Aizkraukles novadā ir bijušas vairāk ievērības cienīgas, kaut kas jauns un Aizkraukles vārdu nesošs plašākā mērogā. Šis pasākums ir brīdis, kad atceramies gan savus labos darbus un panākumus, gan arī aizkraukliešu ieguldījumu mūsu novada attīstībā.

Šogad pasniedzam 23 piemiņas balvas 11 nominācijās cilvēkiem, kuri bijuši iesaistīti svarīgāko pasākumu veidošanā, kā arī pirmo reizi tiks pasniegtas 4 pateicības nominācijā “Uzteicamas sabiedrības iniciatīvas”.

Pašvaldība lepojas

  1. gadā Aizkraukles novada pašvaldība saņēmusi vairākas pateicības un atzinības, kurās novērtēts pašvaldības darbs.

Aizkraukles novada pašvaldības vadība pērn 18. janvārī devās uz tikšanos ar Aizsardzības ministrijas vadību, lai saņemtu pateicību par atbalstu Zemessardzei. Aizkrauklieši ieguva balvu nominācijā “Aktīvākā Zemessardzes atbalstītāja pašvaldība”.

15.februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pašvaldība saņēma dzimumu līdztiesības balvu. Šī balva pasniegta par piedalīšanos Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) veiktajā pētījumā “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos”. Šis pilotprojekts kalpo kā paraugs citām pašvaldībām pasākumu plānošanā kultūras, sporta un citās jomās no budžeta līdzekļiem.

Aizkraukles Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) 9. oktobrī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) apbalvojumu – “Pakalpojumu izcilības balvu”. Aizkraukles vienotais klientu apkalpošanas centrs atzīts par otro labāko Latvijā. Laika posmā no 2017. gada 23. oktobra (kad VPV KAC sāka savu darbību) līdz 2018. gada 15. maijam kopā apkalpoti 14 313 klienti. 2018. gada 1. februārī ieviesta telefonija, lai klientiem sniegtu konsultācijas par latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem – sniegtas 823 konsultācijas.

1.vieta Reģionālo attīstības centru grupā kā investīcijām pievilcīgākā vide. Pērn 7. novembrī norisinājās Latvijas Biznesa savienības organizētā II “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” indeksa atvēršana. Par investīcijām draudzīgāko 21 reģionālas nozīmes attīstības centra grupā atzīts Aizkraukles novads.

Nominācijas Kultūrā

Katru mēnesi visa gada garumā Aizkrauklē notika Latvijas valsts simtgadei veltīti pasākumi. Februārī koncertā “Radi dejo” Sporta centrā piedalījās 1082 dejotāji, 45 kolektīvi no 14 novadiem un Rīgas. Martā notika festivāls “Latvijas goda aplis”, kurā notika Daugavas dziesmu festivāls un pasākums “Staro Aizkraukle”, aprīlī pirmo reizi notika Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāls “Soli Deo Gloria”. Maijā vairāki pasākumi – Baltā galdauta svētki, grupas “Opus pro” koncerts. 4. maijā notika Velodiena “Iegriez veloratu simtniekā”, kurā pirmo reizi notika Retro velo brauciens, kā arī atzīmējama Starptautiskā festivāla “Baltica 2018” novadu diena jūnijā. Jūlijā jau tradicionāli notika Kalēju diena “Kalna ziedos”, augustā – Vislatvijas zaļumballe, festivāls “Ciema kukulis” un novada svētki. Visa gada garumā nodemonstrētas 14 latviešu filmas LV100 zīmē. Valsts svētku pasākumu kulminācija – novembrī, kad izskanēja novada vidusskolas koncerts “Svēts mantojums, šī zeme mūsu”, koru koncerts “Latvijai”, deju kolektīvu koncerts “Vij dejā spēka jostu Latvijai” un koncerts “Dziedam Latvijai” centrālajā laukumā.

Latvijas valsts simtgadei veltītas vairākas izstādes, kā arī tapis kapelas ”Karikste” danču video – veltījums projektam ”Simts danči simtgadē” – dancis Nr. 96 “Es biju māmiņai”.

Protams par visa gada kulmināciju uzskatāmi Simtgades XXVI Vispārējie Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Aizkraukles novadu tajos pārstāvēja 14 tautas mākslas kolektīvi – folkloras kapela “Karikste”, Imanta Baumaņa ģimenes kapela, jauktais koris “Aizkraukle”, vīru koris “Staburags”, koklētāju ansamblis “Eola kokle”, vokālais ansamblis “Maļinovij zvon”, vīru vokālais ansamblis “Es atnākšu”, jauniešu deju kolektīvi “Pēda”, “Anģis”, “Zeļļi”, vidējās paaudzes deju kolektīvi “Radi”, “Pēda”, “Aizkrauklis” un senioru deju kolektīvs “Aizkrauklis” – kopā 343 dalībnieki.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Kultūra – Aizkraukles novada kolektīvu dalība Latvijas valsts simtgades XXVI Vispārējos Latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos un deju kolektīvu koncerts “Ielūdz Radi” un garīgās mūzikas festivāls “Soli deo Gloria”. Balvas Aizkraukles deju apriņķa virsvadītājai – Unai Staklei un Aizkraukles koru apriņķa virsvadītājam – Eduardam Grāvītim.

Nominācija “Kultūrvēsturiskais mantojums”

2018.gada otrajā pusē biedrība “Deju kolektīvs “Pēda”” realizēja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  atbalstītu  projektu “Tautas tērpu iegāde Aizkraukles pagasta  deju  kolektīvam “Pēda””. Projekta mērķis bija veicināt latviskā kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību, stiprinot latvisko identitāti, papildinot deju kolektīva “Pēda” skatuves tērpu klāstu ar Piebalgas novada tautas tērpu.

Biedrība “Radi dejo”, realizējot ELFLA atbalstītu projektu “Jaunu tautas tērpu iegāde Aizkraukles VPDK Radi”, ir iegādājusies 116 jaunas tautastērpa detaļas, apgūstot 9162.60 EUR.

”Jauktā kora Aizkraukle” biedrība realizēja projektu “Tautas tērpu izgatavošana un piegāde jauktajam korim Aizkraukle”. Projekta mērķis bija nodrošināt jaukto kori “Aizkraukle” ar jauniem Aizkraukles novada tautas tērpiem, veicinot piederības sajūtu savam novadam un dodot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Projekta ietvaros izgatavoja un nokomplektēja 34 sievu (brunči, ņieburi, priekšauti) un 10 vīru (bikses, krekli, svārki, cepures) tērpu komplektus. Projekta izmaksas ir EUR 9542,79.

“Gada notikums 2018”  nominācijā “Kultūrvēsturiskais mantojums”Aizkraukles tautas tērpa izveidošana pēc  Frīdriha Krūzes 1839. gada akvareļa zīmējuma “Latvieši un latvietes Aizkrauklē” ar LEADER programmas atbalstu. Balvu pasniegs “Jauktā kora Aizkraukle” biedrībai.

Aizkraukles evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze un “Ašķeres biedrība” vairākkārt piesaistījusi līdzekļus, un Jāņa Lapiņa vadībā restaurējusi baznīcu un sakopusi apkārtni. Sadarbojoties ar Aizkraukles rajona partnerību, realizēts pēdējais vērienīgais projekts – 47837 EUR apmērā un 652 m2 platībā atjaunots baznīcas jumts, saņemot finansējumu no LEADER programmas (2017.gadā).

“Gada notikums 2018” nominācijā “Kultūrvēsturiskais mantojums” – 1680. gadā celtās senās gotikas stila būves – Aizkraukles baznīcas – restaurācijas darbi un pirmo reizi pēc 70 gadiem baznīcā atkal skan ērģeles. Balva Aizkraukles evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei.

Muzejā katru mēnesi visa gada garumā mainījušās izstādes, interesantākās – “Daugava senajās pastkartēs”, “100 gadi Aizkraukles novadā”, kā arī atzīmējama vērienīgās 20. gadsimta 2. puses kultūrvēsturiskā mantojuma pastāvīgās ekspozīcijas “Padomju gadi” 2. kārtas atvēršana Aizkraukles pagastā, piesaistot līdzekļus no VKKF un LEADER. Piedzīvots tūristu apmeklējumu rekords – pēc atklāšanas, sestdienā, muzeju apmeklēja 170 apmeklētāji. Kopumā ekspozīciju jau aplūkojuši ap 1000 apmeklētāju.

“Gada notikums 2018” nominācijās “Kultūrvēsturiskais mantojums” un “Tūrisms – Ekspozīcijas “Padomju gadi” 2. kārtas atklāšana un tūristu piesaiste. Balvu saņems Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs.

Nominācija “Patriotisms un drošība”

2018.gadā notikuši daudzi pasākumi, kas veicināja patriotisma stiprināšanu jauniešos, kā arī izpratnes par drošības struktūru darbību veicināšana. Šeit varam minēt Ēnu dienu februārī, Bruņoto spēku Tehnikas parādi centrālajā laukumā maijā, Tēvu dienu septembrī, Lāpu gājienu Lāčplēša dienā. Nozīmīgas arī biedrību aktivitātes: biedrība “Daugavas ceļotājs” 2018. gada 14. oktobrī un 10. novembrī organizē orientēšanās sporta pasākumus projektā “Elektroniskās atzīmēšanās sistēmas iegāde tūrisma un sporta pasākumu organizēšanai Aizkraukles novadā”. Pasākums “Atrodi Lāčplēsi sevī” ir veltīts Lāčplēša dienai Latvijas simtgadē. Projekta finansējums no LEADER programmas.

Aizkrauklē par godu Lāčplēša dienai norisinājās Aizkraukles pilsētas un starpnovadu skolu jaunatnes militārās sporta spēles “Lāč­plēša stafete 2018”, kuras organizēja Aizkraukles novada pašvaldība kopā ar Zemessardzes 55. kājnieku bataljonu un Aizkraukles jauniešiem. Kopā pulcējās 160 jaunieši no Aizkraukles, Skrīveru, Neretas un Jaunjelgavas novadu skolām. Militāro sporta spēļu mērķis bija popularizēt Lāčplēša dienu jauniešu vidū kā Latvijas Brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas dienu. Stafetes laikā bija jāpieveic seši kontrolpunkti, kuros tika pārbaudīta gan skolēnu fiziskā sagatavotība, gan zināšanas par Latviju un tās vēsturi militārā kontekstā.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Patriotisms un drošība” – Lāčplēša stafete 2018. Balva pasākuma iniciatorei – Evitai Bogdanovai.

Nominācija “Izglītība”

Aizkraukles novada skolās šogad mācības sākuši 958 skolēni, no tiem Aizkraukles pagasta sākumskolā – 60, novada vidusskolā – 817, bet vakara (maiņu) vidusskolā – 81 skolēns.

Aizkraukles novadā atjaunota tradīcija mācību gada noslēgumā prēmēt tos audzēkņus, kuri guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos. Aizkraukles pilsētas kultūras namā svinīgā pasākumā, klātesot skolēnu vecākiem un skolotājiem, tika sveikti 76 bērni un jaunieši, kopā izmaksājot 2430 eiro.

Uzsākta Iniciatīva Latvijas skolas soma,  kas ir viens no LV100 pasākumiem. Latvijas Kultūras ministrija bija noslēgusi līguma ar Aizkraukles novada pašvaldību par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 7007 eiro apmērā, un projekta laikā Aizkraukles novada vidusskolas, Aizkraukles pagasta sākumskolas un Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, atbilstoši izglītības iestāžu izstrādātajiem plāniem 2018./ 2019.mācību gada 1. pusgadam.

Notikušas konferences: ikgadējā sadarbības novadu skolotāju konference un Latvijas matemātikas skolotāju apvienības konference.

Turpinot tradīciju, Aizkraukles novada vidusskolā norisinājās ekoskolu forums “Ceturtais vilnis”. Tajā piedalījās vairāk nekā 80 skolēnu. Mūsu Ekopadome no 22. līdz 24. septembrim viesojās Zviedrijas pilsētā Sigtunā un uzsāka jaunu projektu.

Latvenergo koncerna 8. un 9. klašu erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments” Aizkraukles novada vidusskolas komanda “Ceturtais Ņūtona Likums” valsts mērogā izcīnījusi augsto 4. vietu, balvā saņemot ceļazīmi uz īpašu vasaras nometni. Šogad konkursā startēja rekordliels dalībnieku skaits – 226 komandas no visas Latvijas. Spēcīgākie dalībnieki 12. maijā tikās Rīgā, kur piedalījās arī Latvijā pirmajā fizikas festivālā.

Latvijas vidusskolēnu izlase ar 87 pasaules valstu konkurencē izcīnītām trīs bronzas medaļām un vienu atzinību atgriezusies mājās no 49. starptautiskās fizikas olimpiādes, kas no 21. līdz 29. jūlijam notika Lisabonā, Portugālē. Mārtiņš Klevs no Aizkraukles novada vidusskolas šajā olimpiādē ieguvis atzinību.

5.un 6. aprīlī LU FMF norisinājās fizikas valsts olimpiādes finālposms. Izcilus panākumus tajā ir guvuši Aizkraukles novada vidusskolas skolēni Mārtiņš Klevs (sudrabs 12. klašu grupā, labākā eksperimentētāja balva) un Kristers Kokars (sudrabs 10. klašu grupā, labākā teorētiķa balva). “Lepojos ar jums, puiši!” tā savā Facebook profilā rakstīja Aizkraukles novada vidusskolas fizikas skolotāja Ludmila Belogrudova.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Izglītība” – Mārtiņa Kleva sasniegumi fizikā Latvijā un pasaulē. Balvas pasniegs Mārtiņam Klevam un fizikas skolotājai Ludmilai Belogrudovai.

Aizkraukles novada dome 2017. gada janvārī atbalstīja Aizkraukles izglītības pārvaldes ierosinājumu par dalību programmas ERASMUS + KEY ACTION 1 (Mobility of individuals) projektā “Aizkraukles reģiona pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstītas izglītošanas pieejas īstenošanai”. Projekts tika iesniegts VIAA un apstiprināts. Pagājušajā gadā notika 18 aktivitātes, kurās vērtīgu pieredzi ieguva 10 Aizkraukles novada skolu pedagogi. Ar jauniegūtajām zināšanām pedagogi dalījās augusta konferencē un sniedza saistošas meistarklases kolēģiem. Projekta iniciators un vadītājs –  Aizkraukles sadarbības novadu vēstures skolotāju metodiskās apvienības vadītājs Edgars Bērziņš.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Izglītība” – Programmas ERASMUS projekts “Aizkraukles reģiona pedagogu profesionālā pilnveide kompetencēs balstītas izglītošanas pieejas īstenošanai”. Balva projekta vadītājam, skolotājam Edgaram Bērziņam.

Interešu izglītība

Aizkraukles Mūzikas skolā pērn notika interesants koncerts, kurā audzēkņi muzicēja kopā ar vecākiem, brāļiem, māsām un draugiem. Aizkraukles Mākslas skolā izveidota Jauniešu klase, kurā  aicināti pieteikties jaunieši no 14 gadu vecuma, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā.

Aizkraukles Interešu izglītības centra (AIIC) popgrupa “Unikumi” Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam” valsts finālkonkursā ieguva I pakāpi (skolotāja Una Arbidāne), savukārt AIIC vokāli instrumentālais ansamblis valsts – reģiona līmenī ieguva I pakāpi (skolotājs Artūrs Zemnieks).

AIIC pulciņa “Esi radošs” audzēknis Dāvis Romanovs tika nominēts kā viens no laureātiem Valsts izglītības satura centra rīkotā Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā LIDICE 2018, kura darbs tika virzīts tālāk uz Čehiju (skolotāja Ināra Plakane). Pulciņa “Tehniskais dizains un modelēšana” audzēkņi Linards Supe un Ginters Jānis Silovs piedalījās Saplākšņa auto sacensībās “Unimat kauss 2018” un ieguva atzinību (skolotājs Ants Brimerbergs). Atzīmējama popgrupas “Unikumi” dalība četros “Kas te? Es te!” raidījumos (skolotāja Una Arbidāne).

Vasaras brīvlaikā jūnijā “Vasaras radošās darbnīcas bērniem” apmeklēja 60 bērni, savukārt vasaras brīvlaikā jūlijā un augustā “Aktīvās atpūtas un sporta nodarbības” apmeklēja 60 bērni.

Aizkraukles Mākslas skolas audzēkņu “Zaļās prakses” ietvaros veidotais vides objekts “Lauku sēta” ieguvis 1. vietu biedrības “Daugavas savienība” organizētajā radošo darbu konkursā “Mana Daugava” (projekta vadītāja – Ingūna Skuja). Šī paša konkursa laikā tika prezentēti arī skolas audzēkņu tautastērpu gleznojumi uz koka dēļiem – ekspozīcija “Ceļā uz svētkiem”, kura ieguva 2. vietu (pedagogi Laura Kundziņa, Ilze Možeika, Sarmīte Rudaka). Ekspozīcija – “Ceļā uz svētkiem” izstādīta kultūras namā Festivāla Latvijas goda aplis laikā un muzejā, Muzeju nakts pasākumu laikā.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Izglītība” – vides objekts “Lauku sēta” un ekspozīcija “Ceļā uz svētkiem”, kā materiālu izmantojot no Daugavas viļņiem izskalotus kokus. Piemiņas balvu saņems Aizkraukles mākslas skola.

Nominācija “Sabiedrība”

Sabiedrībai nozīmīgi un interesanti notikumi 2018. gadā noorganizēti ar Aizkraukles sociālā dienesta starpniecību. Ar Eiropas sociālo fondu atbalstu (Deinstitucionalizācijas un vietējās sabiedrības veselības veicināšanas projekti) ir uzsākta pakalpojumu sniegšana pieaugušām personām un bērniem ar invaliditāti un ģimenēm ar bērniem. Notikušas nodarbības vecākiem “Bērnu emocionālā audzināšana”, “Spurainais tīnis”, sniegti fizioterapijas pakalpojumi un nodrošināti “atelpas brīža” pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām. Pēc ilgstoša sagatavošanās perioda piesaistīts aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” (no 2019.gada). Sociālajā centrā ir atbalsta grupa sievietēm, nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, ir kopīgi pasākumi. Šogad interesantākie – 10 mūzikas terapijas nodarbības un ekskursija uz Likteņdārzu ar pikniku Daugavas krastā.

Aktīvs bijis gads senioru dienas centrā “Pīlādzis”: starpnovadu pasākumi – tradicionālie sporta svētki Aizkrauklē, galda spēļu turnīrs Ogrē, piektais “Pīlādžu salidojums” Koknesē (šīs tradīcijas iedibinātājs – Aizkraukles ”Pīlādzis”). Ļoti interesanta, daudzveidīga un skaista “Pīlādža” aktīvistu dārzu skate. Vērtīga un uzmanību saistoša bija izstāde “No vecmāmiņas pūralādes” – veidota ar mīlestību un cieņu pret savu dzimtu, saglabājot senas un ģimenei nozīmīgas lietas, fotogrāfijas un atmiņu stāstus. Atraktīvs, jautrs un labi apmeklēts pensionāru biedrības un dienas centra rīkotais, nu jau par tradīciju kļuvis, saulgriežu sagaidīšanas pasākums sociālajā centrā. Uzsākot aktīvās darbošanās sezonu oktobrī, dienas centrā “Pīlādzis” tika sarīkota atvērto durvju diena ar mūzikas skolas koklētāju ansambļa koncertu, rokdarbnieču grupas darbu izstādi un dārzkopju grupas sarūpēto loteriju. Ziemassvētku pasākums vientuļajiem pensionāriem – tajā aktīvi piedalījās Aizkraukles novada vidusskolas 2a klases skolēni (audzinātāja Ligita Veļčinska, mūzikas skolotāja Antra Zīlīte), kuri gan sniedza jaukus priekšnesumus, gan apsveica seniorus ar pašdarinātiem apsveikumiem un dāvināja sagādātas dāvanas.

Sociālā centra grupa “Solis” personām ar invaliditāti piedalījās sportiskos pasākumos – Paralimpiskajā sporta dienā “Ķeizarmežā” Rīgā, “Kalniešu spēlēs” Siguldā. Uzteicama ir dalība Aizkraukles novada svētku gājienā, savukārt Sociālā centra bērnu dienas centrā “Pasaciņa” nozīmīgas bija vasaras nodarbības bērniem un aizraujoši sadraudzības pasākumi kopā ar Seces dienas centra bērniem.

Kā nozīmīgi notikumi 2018.gadā minamas arī novada biedrību aktivitātes. Aizkraukles fotokluba izstāde “Kā var ziemu nemīlēt?” pašvaldības administrācijas ēkā, savukārt klubs “Golden dog” sarīkoja kārtējo suņu izstādi 2. jūnijā.

Šogad pasākumā “Gada notikums 2018” tika sveikti aizkrauklieši par “Uzteicamām iniciatīvām sabiedrībā”. Interesanti sabiedrības pārstāvju organizēti pasākumi bija Pagalma svētki Bērzu ielas 2 iedzīvotājiem, Skrējiens Rīga – Aizkraukle, ko jau otro reizi noskrēja Agris Noviks, koncerts “Ticot, mīlot un gaidot”, kur veidojās lieliska sadarbība starp Aizkraukles un Jaunjelgavas novada amatiermākslas kolektīviem, pateicības saņēma Jānis Ostrovskis un Una Arbidāne. Aizkraukliete Aija Audriņa jau vairākus gadus nodarbojas ar labdarību, iesaistot arī citus aizkraukliešus.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Sabiedrība” – Iniciatīva Pilsoniskas sabiedrības veidošanas veicināšana. Balva aizkrauklietei Aijai Audriņai un domubiedriem.

Nominācija “Jaunieši Aizkrauklei”

Šogad ļoti aktīvi bijuši jaunieši – brīvprātīgais darbs novada kultūras un sporta pasākumos, atzinīgi novērtējama Labo darbu nedēļa patversmē “Ulubele”, Pļaviņu zemnieku sētā un Aizkraukles novada iestādēs. Aizkraukles jauniešu domes dalībnieki organizē Ziemassvētku labdarības akciju, iepriecinot ģimenes atbalsta centru (ĢAC) “Dzeguzīte” un “Saulstari” bērnus. Aizkraukliete Laura Koļesņikova ievēlēta 8. jauniešu Saeimā. Pasākuma “Gada notikums 2018” laikā 24 brīvprātīgie Aizkraukles jaunieši saņēma apliecinājumus par nostrādātajām stundām.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Jaunieši Aizkrauklei” – pasākums “Staro Aizkraukle” un inovācijas pasākumu izgaismošanā visa gada garumā. Balvu saņems brīvprātīgais gaismu mākslinieks Emīls Alens Oknovs.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Jaunieši Aizkrauklei” – Aizkraukles Jauniešu domes izveidošana. Balvu pasniegs jaunatnes lietu speciālistei Ingai Ramanei.

Nominācija “Sports”

Sporta dzīve Aizkrauklē ir aktīva. Notikuši sporta pasākumi visa gada garumā. Visām vecuma grupām un dažādos sporta veidos tika dāsni piedāvāti pasākumi “Ziemas diena”, Pusmaratons, Fitnesa kokteilis, Zumbas kokteilis, turnīri un čempionāti futbolā, volejbolā, basketbolā, tenisā, galda tenisā u.c. Šogad notika arī pirmais biljarda turnīrs. Atzīmējama arī Spēka diena, Velo diena un citi veselības veicināšanas pasākumi. Sasniegumi sportā tiks plaši atzīmēti pasākumā – Gada balva sportā.

2018.gada kartinga sezona noslēgusies ar spraigām sacensībām Jelgavas pilsētas trasē Rullītis. Lepojamies par Aizkraukles profesionālās skolas audzēkni Raivi Veikšānu, kurš ieguva 1.vietu finālbraucienā TeK jeb elektrokartingu klasē. Apsveicam Emīlu Strazdiņu, kurš izcīnīja zelta godalgu teikvando starptautiskās sacensībās Zviedrijā. Savukārt aizkrauklietis Mihaels Rapoports, uzspiežot svaru stieni 42 reizes, laboja Latvijas rekordu junioru (V23) grupā. Uzteicami ir Aizkraukles Sporta centra komandas sasniegumi dažādos svaru stieņa spiešanā guļus pasākumos un čempionātos.

Aizkraukles novadā pērn popularizējies galda teniss un orientēšanās sports. Notika novusa dubultspēļu turnīrs. Pie mums notika Latvijas valsts 100-gades un Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības 55. sporta spēļu finālsacensības svaru bumbu celšanā un svara stieņa spiešanā guļus.

Pērn Rīgas kultūras pilī “Ziemeļblāzma” 7. februārī Latvijas Vieglatlētikas savienības rīkotajā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā “Gada balva vieglatlētā” tika godināti 2017. gada labākie vieglatlēti, treneri un sporta organizācijas. Starp nominētajiem bija arī Aizkraukles Sporta skolas treneris Valērijs Veļčinskis un viņa audzēknis aizkrauklietis Oļegs Kozjakovs. Oļegs saņēma titulu “Gada U-18 vieglatlēts”, savukārt viņa treneris Valērijs Veļčinskis saņēma īpašu apbalvojumu un tika atzīts pat gada treneri Eiropā no Latvijas.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Sports” – Latvijas Vieglatlētikas savienības balva – Gada treneris Eiropā no Latvijas – Valērijs Veļčinskis. Balvu pasniegs Valērijam Veļčinskim.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Sports” – Latvijas Vieglatlētikas savienības balva “Gada U-18 vieglatlēts” – Oļegs Kozjakovs, kurš arī saņems balvu pasākumā “Gada notikums 2018”.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Sports” – Kluba “Veina” uzvara Latvijas reģionu finālsacensību telpu futbolā U-10 grupā, kluba futbolistes Karmena Ketija Pozņiaka un Rebeka Sniedzīte kļūst par Latvijas čempionēm un Latvijas sieviešu futbola izlases 1. līgas spēlētājām. Balvu pasākumā saņems Aizkraukles Futbola klubs “Veina”.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Sports” – aizkrauklieša Normunda Lauča uzvara pasaules čempionātā 100 km skrējienā. Balva Normundam Laucim.

Septembra pēdējā nedēļas nogalē aizvadīts Eiropas čempionāta pēdējais posms FR1000 ātrumlaivu klasē Jedovnicē, Čehijas Republikā, kurā uzvaras laurus plūca Ieva Millere (Motorsport 77 Aizkraukle). Sezonas noslēguma uzvara ļāva I.Millerei kopvērtējumā iegūt Eiropas čempiones titulu.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Sports” – Eiropas čempiones tituls  ūdensmotosportā Ievai Millerei, balva Ievai Millerei.

Nominācija “Uzņēmējdarbība”

Novadam aktuālas ir Aizkraukles Uzņēmējdarbības atbalsta centra aktivitātes. Katru mēnesi tiek organizētas uzņēmēju tikšanās, pērn notika Uzņēmēju – mentoru un konsultantu mācības, dažādi semināri un meistarklases.

Pie Valsts prezidenta pieņemšanā bija gods piedalīties Aizkraukles uzņēmējam Andim Eglem. Zemgales plānošanas reģions pasniedza balvu “Gada uzņēmējs 2018” – Bērtulsonu ģimenes  zemnieku saimniecībai “Dārznieki”.

Apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU grupa) un Satiksmes ministrijas rīkotā konkursa apbalvošanas ceremonijā 29. novembrī Rīgas Motormuzejā tika apbalvots arī SIA “JS Products” no Aizkraukles, kas tika godalgots ar sudraba medaļu konkursā “Drošākais uzņēmuma autoparks 2018”.

Senielejas raganas ar Zemgales Goda saimnieci Liliju Lauvu piedalījās izstādē “Riga Food 2018” Ķīpsalas hallē. Pērn notika arī Aizkraukles tūrisma pakalpojumu prezentācijas starptautiskajā tūrisma gadatirgū “Balttour”.

“Uzņēmēju dienas Aizkrauklē” pērn notika kā viena no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” aktivitātēm, tāpēc visi pasākumi bija bez maksas un šoreiz tas notika starptautiskā mērogā, jo to kuplināja Lietuvas uzņēmēji.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Uzņēmējdarbība” – pasākums Uzņēmēju dienas, balvu pasniegs Uzņēmēju dienu koordinatorei Ievai Erdmanei.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Uzņēmējdarbība” – Latvijas skolu mācību uzņēmumu gadatirgus “Cits bazārs”, kas ir viens no pasākumiem Uzņēmēju dienās. Balvu pasniegs koordinatorei Zanei Sirmacei – Liedskalniņai.

Nominācija “Infrastruktūra”

Aizkraukles novada pašvaldība īstenojusi Gaismas ielas 4 mājas pagalma labiekārtošanu. Sākta Jaunceltnes ielas un Gaismas ielas rekonstrukcija, labiekārtots arī Sprīdīša ielas 4 bērnu rotaļu laukums.

Aizkraukles novada pašvaldības Tūrisma informācijas punkts sadarbībā ar biedrību “Daugavas Savienība” realizēja projektu “Dabas takas “Daugavas gravas” labiekārtošana Aizkrauklē”. Pērn uzstādīta pontonu laipa Daugavas krastā pie kultūras nama.

Biedrība “Volejbola klubs AIZKRAUKLE” šoruden pabeigusi Lauku atbalsta dienesta atbalstītā LEADER projekta īstenošanu, Aizkraukles novadā nododot ekspluatācijā jaunu tenisa laukumu Aizkrauklē. Tenisa laukuma izbūve veikta projekta “Sporta infrastruktūras uzlabošana Aizkraukles novadā”, kopējās tenisa laukuma izbūves izmaksas ir 49 854,17 EUR.  Projekta īstenošana ir līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļiem 44 868,75 EUR apmērā, kā arī laukuma izveidē biedrība ir ieguldījusi privāto finansējumu – 4 985,42 EUR.

INTERREG LAT-LIT programmas atbalstītā projekta rezultātā uzstādīti 64 āra trenažieri 5 vietās novadā. Aizkraukles novada pašvaldība šo projektu realizēja sadarbībā ar sadraudzības pilsētu Biržiem Lietuvā. Projekta kopējās izmaksas Aizkrauklē ir 79 659,63 eiro (ERAF līdzfinansējums – 67 710,69 eiro). Iesaistoties Eiropas Savienības projektā “LLI-296 Pārrobežu novadu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, veicinot mazāk attīstīto teritoriju attīstības potenciālu”/Potenciāla attīstība, Aizkraukles novadā piecās vietās ierīkoti āra trenažieri. Jaunie trenažieri ierīkoti pie Aizkraukles pagasta sākumskolas, Aizkraukles stadionā Draudzības krastmalā, tā dēvētajā mazajā stadionā – pie bērzu birzītes starp centru un jauno rajonu, pretī Aizkraukles sporta centram pie veikala “Beta” un pludmalē pie “Kapteiņa krodziņa”.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Infrastruktūra” – projekta “LLI-296 Pārrobežu novadu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, veicinot mazāk attīstīto teritoriju attīstības potenciālu” laikā Aizkraukles novadā piecās vietās ierīkoti 64 āra trenažieri. Balvu saņems projekta vadītāji – Biržu (Lietuva) rajona pašvaldība.

Nominācija “Starptautiskā sadarbība”

Pie Aizkraukles Mākslas skolas 11. janvārī tika atklāts starptautiskā bērnu mākslas projekta “Kids Guernica” darbs, kuru Aizkraukles novada pašvaldībai Ukraiņu sadarbības pilsētā Slavutičā uzdāvināja Japānas pārstāvji. Zīmējuma misija ir veicināt mieru pasaulē un tie top, iedvesmojoties no mākslinieka Pablo Pikaso darba “Guernica”.

Martā pie mums viesojās Slavutičas mērs Jurijs Fomičevs. Vasarā Aizkraukles jaunieši devās uz Baltkrievijas pilsētu Šarkovščinu, lai piedalītos Tūrisma salidojumā.

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā bija skatāma divu Lietuvas mākslinieču – Godas Balbieriūtes (akvareļi) un Vitas Kiseliūnienes (lelles un dizaina priekšmeti) – darbu izstāde. Izstādē eksponēti akvareļu tehnikā darināti darbi, bet lelles un dizaina priekšmeti veidoti no māla, kombinējot ar zīdu, vilnu un stiklu.

Novadā viesojās pedagogi no Slavutičas un Šarkovščinas. Savstarpēji iepazinām izglītības sistēmas, pieredzi un sadarbības iespējas. Novada vidusskola parakstīja sadarbības līgumu ar Slavutičas liceju. Viesi piedalījās Latvijas fizikas skolotāju asociācijas konferencē Līgatnē.

Novembrī Latvijas novadu dienās Baltkrievijas pilsētā Vitebskā tika noslēgts Aizkraukles novada sadarbības līgums ar Šarkovščinas rajonu. Pērn gan Aizkrauklē, gan Epšteinā tika atzīmēta 20 gadu sadarbības jubileja ar Vācijas pilsētu Epšteinu.

Tieši 100 dienas līdz Latvijas simtgadei – 11. augustā – notika Novada svētki. Ārvalstu viesu uzņemšanu finansiāli atbalstīja Eiropas Savienības programma “Eiropa pilsoņiem”, iesniegtais  projekts guva atbalstu viesu uzņemšanai 25  tūkstošus eiro. Laikā no 9. augusta līdz 12. augustam Aizkrauklē  uzturējās viesi no Baltkrievijas pilsētas Šarkovšinas, Ukrainas pilsētas  Slavutičas,  Polijas  pilsētas Tčevas, Ungārijas pilsētas  Kiškunhalašas,  Lietuvas pilsētas Birži, Vācijas pilsētas Epšteinas  un Dānijas. Projekta laikā tika īstenoti vairāki pasākumi: atklātas 2 izstādes, notika diskusijas un pieredzes apmaiņa. No sadarbības pilsētām ieradās dažādu sabiedrisko organizāciju  pārstāvji,  lai  Aizkraukles NVO forumā tiktos ar Aizkraukles sabiedriskajām organizācijām un veidotu sadarbības tīklu turpmākajiem starptautiskajiem projektiem. Svētku laikā tika atzīmēta Aizkraukles  un  Vācijas  pilsētas Epšteinas 20 gadu sadarbības jubileja un notika festivāls “Ciema kukulis”.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Starptautiskā sadarbība” – Programmas “Eiropa pilsoņiem” atbalstītais starptautiskais partnerpilsētu sadarbības projekts “Solis pretī 100”. Balva projekta vadītājai Zandai Bisterei.

Nominācija “Aizkraukles vārds pasaulē”

Pērn ar pašvaldības atbalstu izdotas grāmatas, tapuši vairāki sižeti televīzijās – Tautas panorāma, NTV, LTV 1 stāstīja par ekspozīciju “Padomju gadi”, 18. Novembra sagaidīšana Aizkrauklē, novada svētku sižets. Portāls Delfi rakstīja par brīvdienu maršrutu. Ir publicēti dažādi raksti laikrakstos “Neatkarīgā Rīta avīze”, “Diena”. TV Šovā “X Faktors” aizkraukliete Līga Rīdere ieguva 2.vietu.

Aizkraukliete Ingūna Grietiņa – Dārziņa nominēta titulam “Gada Eiropas cilvēks Latvijā”. Tituls nu jau 21 gadu pēc kārtas tiek piešķirts cilvēkam, kurš ar saviem darbiem šajā gadā ir devis vislielāko ieguldījumu Latvijas vārda popularizēšanai Eiropā un Eiropas kopējo vērtību integrēšanai Latvijā. Titula ieguvējs tiek noskaidrots sabiedrības balsojumā, ko tradicionāli organizē biedrība Eiropas Kustība Latvijā. Balsojumā katru gadu piedalās vairāk nekā 10 000 balsotāju, tādējādi pasakot PALDIES tam cilvēkam, kurš darījis vairāk, nekā to prasa darba pienākumi.

“Gada notikums 2018” nominācijā “Aizkraukles vārds pasaulē” Ingūna Grietiņa – Dārziņa nominēta “Gada Eiropas Cilvēks Latvijā” titulam. Balva Ingūnai Grietiņai – Dārziņai.

Aizkraukles novada pašvaldība izsaka pateicību visiem novada iedzīvotājiem par 2018. gada notikumu veidošanu. Jūsu līdzdalība, darbs, atbalsts un komunikācija ļauj pašvaldībai īstenot virkni pasākumu, lai attīstītu mūsu novadu un padarītu to par brīnišķīgu vietu, kur dzīvot.

Pasākumi