Vārda dienas svin: Betija, Elizabete, Liza, Līze
Datums: Otrdiena, 19. novembris

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina ATKĀRTOTU izsoli pašvaldības kustamajai mantai – pārvietojamajai mājai

Marts 5, 2019

 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina atkārtotu mutisko izsoli ar augšupejošu soli kustamas mantas – pārvietojamās mājas  atsavināšanai,  turpmāk tekstā – Kustama manta.

patviet.majaKustamas mantas izsoles nosacītā sākumcena 874,88 EUR.
Izsoles solis – 30.00 EUR  no nosacītās sākumcenas.
Dalības maksa – 10.00 EUR un nodrošinājums 10% no Kustamas mantas nosacītās sākumcenas.
Kustama manta atrodas Pļaviņu novada sporta bāzē “Jankas – Jaujas” un to var apskatīt jebkurā laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 26338628.
Jebkāda informācija par kustamo mantu pa tālruni  26338628.
Pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2019. gada 19.martam, plkst. 10.00, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.
Izsoles norises laiks – 2019.gada 19.martā plkst.11.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.
Pretendenti var izlasīt izsoles nolikumu  Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Klientu apkalpošanas centrā darba laikā (darba laiks pirmdienās 8:00–19:00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  8:00–17:00; piektdienās 8:00 – 15:00) un Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv.

Pasākumi