Vārda dienas svin: Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
Datums: Ceturtdiena, 23. maijs

Aizkraukles novada pašvaldība aicina darbā grāmatvedi uz nepilnu slodzi

Marts 14, 2019

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz finanšu un grāmatvedības nodaļas  grāmatvedes (grāmatveža) amatu uz nepilnu slodzi.

Galvenie amata pienākumi:

 • savā darbā balstās uz Latvijas Republikas likumiem, Ministru Kabineta noteikumiem, Aizkraukles novada domes lēmumiem, rīkojumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
 • pārbauda saņemtos dokumentus;
 • veic saņemto pārtikas preču uzskaiti pēc pavadzīmēm;
 • veic kreditoru uzskaiti par pārtikas produktu iegādi, veic norēķinu salīdzināšanu;
 • veic pārtikas produktu norakstīšanu pēc ēdienkartēm;
 • aprēķina kalkulāciju dienas maksai par ēdināšanu;
 • aprēķina līdzfinansējuma mācību maksu audzēkņiem un veic to uzskaiti, un kontroli par apmaksu;
 • sagatavo un noformē inventāra un materiālu norakstīšanas un pārvietošanas aktus;
 • izpilda finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas – galvenās ekonomistes, galvenās grāmatvedes  norādījumus.

Mēs piedāvājam:

 • Nepilnas slodzes darbu (0,8 slodze)
 • Stabilu darbu un atalgojumu pilnai slodzei 800,00 euro (pirms nodokļu nomaksas);
 • Atbilstošus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.

No Jums sagaidām:

 • vidējo speciālo vai pirmā līmeņa augstāko izglītību;
 • zināšanas nodokļos un nodevām;
 • zināšanas finanšu un grāmatvedības jomā;
 • pieredze valsts un pašvaldību iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasmi izmantot elektroniskās informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku;
 • spēju ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus, strādāt patstāvīgi un komandā;
 • pozitīvu dzīves uztveri, vēlmi augt un attīstīties.

Pieteikšanās vakancei : līdz 2019.gada 22.martam.

Pretendenta pieteikums sastāv no :

 • pieteikuma vēstuli (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt Aizkraukles novada pašvaldībā, vakancei noderīga līdzšinējā pieredze),
 • īsu informāciju par sevi (CV- dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei  noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas)

Pieteikumu iesniegšana :

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt klātienē– klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā pirmdienās līdz plkst.8.00-19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst.8.00-17.00 un piektdienās plkst. 8.00- 15.00), vai sūtot pa pastu: Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, LV-5101, vai sūtot elektroniski – e-pasts: dome@aizkraukle.lv  ar norādi “Grāmatvede (-is)”.

 

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai Aizkraukles novada pašvaldībā (Reģ.Nr. 90000074812) ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

 

Pasākumi