Vārda dienas svin: Niklāvs, Nikolajs, Niks
Datums: Piektdiena, 6. decembris

Iespēja saņemt atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumos

Marts 18, 2019

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” ir nodibinājusi Jēkabpils ārpusģimenes aprūpes atbalstu centru, kas kopš 2018. gada 1. oktobra darbojas Brīvības ielā 157, 2.stāvā, Jēkabpilī.
Atbalsta centrs, pamatojoties uz savstarpēju līgumu ar Labklājibas ministriju, pilda valsts pārvaldes deleģētu uzdevumu – sniedz atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā, veicinot bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu.
Atbalsta centrs piedāvā jaunu audžuģimeņu, specializeto audžuģimeņu un adoptētāju apmācības, sniedz atzinumus un raksturojumus bāriņtiesām, kā arī nodrošina valsts apmaksāta psihosociālā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, specializētām audžuģimenēm,  adoptētājiem, aizbildņiem atbalsta grupas un individuālās konsdultācijas (līdz 10 sesijām viena jautājuma risināšanai).
Psihologa vadītās atbalsta grupu nodarbības, psihologa individuālas konsultācijas un apmācības notiek Jēkabpilī, Brīvības ielā 157, bet pēc savstarpējas vienošanās Atbalsta centrs varētu nodrošināt psihologa konsultācijas un atbalsta grupas arī Aizkraukles novadā

Pasākumi