Vārda dienas svin: Gaits, Karīna
Datums: Ceturtdiena, 17. oktobris

Personām ar invaliditāti iespēja iegūt valsts apmaksātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu

Marts 26, 2019

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) piedāvā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts apmaksātiem budžeta līdzekļiem personām ar invaliditāti no 15 gadiem līdz pensionēšanas vecumam, kuri vēlas apgūt profesiju, pārkvalificēties vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

Profesionālajā rehabilitācijā ietilpst par valsts budžeta līdzekļiem:
• Profesionālās piemērotības noteikšana  līdz 9 dienām.
• Profesionālās izglītības un kvalifikācijas iegūšanu.
• Individuālo sociālo rehabilitāciju – ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas.
• Atbalsta sniegšanu iekārtošanai darbā pēc profesionālās izglītības un kvalifikācijas iegūšanas.
• Dienesta viesnīca pēc nepieciešamības.
• 3 x ēdināšana.

28. martā plkst. 11:00 tiek plānota informatīva tikšanās  Aizkraukles Interešu izglītības centrā (Spīdolas ielā 11, Aizkraukle), uz kuru tiek aicināti visi, kuriem būtu interese par SIVA pakalpojumiem, īpaši tiek gaidīti tie klienti, kuriem iespējams palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti, apgūstot interesējošu profesiju.

Pasākumi