Vārda dienas svin: Niklāvs, Nikolajs, Niks
Datums: Piektdiena, 6. decembris

16.05.2019. finanšu komitejas sēde

Maijs 10, 2019

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Einārs Zēbergs sasauc finanšu komitejas sēdi 2019.gada 16.maijā pulksten 9:00 Aizkraukles novada pašvaldības domes sēžu zālē un izsludina šādu darba kārtību:

 

1. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras  atklātā projektu konkursā “ATBALSTS JAUNATNES POLITIKAS ĪSTENOŠANAI VIETĒJĀ LĪMENĪ SASKAŅĀ AR VIETĒJĀ LĪMEŅA PASTĀVĪGAJIEM JAUNATNES POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM”
2. Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma  „Ozoliņu mežs” cirsmu izsoli un Noteikumu apstiprināšanu
3. Par trešo atkārtotu izsoles atzīšanu par nenotikušu un Aizkraukles novada pašvaldības kustamas mantas – pārvietojamās mājas atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu Noteikumu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu
4. Par dzīvokļa īpašuma Bērzu ielā, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu
5. Par pašvaldības zemes iznomāšanu LU
6. Par pašvaldības zemes iznomāšanu JO
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Aizkraukles rajona Aizkraukles pagasta ZS “PALEJKALNI”
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu IĶ
9. Par zemes īpašuma Vītolu ielā 518, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā nostiprināšanu uz pašvaldības vārda
10. Par finansiālo atbalstu  biedrības “Dzīvnieku aizsardzības biedrība „FELIDA” projekta pieteikumam

Pasākumi