Vārda dienas svin: Niklāvs, Nikolajs, Niks
Datums: Piektdiena, 6. decembris

Pašvaldība pārdod pārvietojamo māju par brīvu cenu

Jūnijs 3, 2019

Pieteikties pirkt kustamo mantu – pārvietojamo māju Profile Super 35×12,3 var līdz 2019.gada 14.jūnija plkst.10.00, iesniedzot pieteikumu Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pēc adreses: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, darba dienās: pirmdien, no plkst. 8.00 – 19.00, otrdien, trešdien, ceturtdiena no plkst. 8.00 -17.00, piektdienās no plkst. 8.00 -15.00.

 

Papildus ziņas par kustamo mantu var iegūt Izsoles noteikumos, Lēmumā un Izsoles noteikumu pielikumā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv sadaļā Izsoles vai Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

 

Ja kustamo mantu par brīvu cenu piesakās pirkt vairāki pretendenti, tad uz kustamo mantu starp šiem pretendentiem rīkojama izsole:

Lai piedalītos izsolē  pieteikumu dalībai iesniedz  Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 17.jūnija plkst. 10.00, kopā ar maksājuma uzdevumu, kas apliecina, ka veikts drošības naudas maksājums.

 

Izsoles laiks un vieta: 2019.gada 17.jūnijā, plkst.11.00, Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā pēc adreses: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, 203.kabinetā.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena: 30 EUR

Izsoles solis: 10 EUR.

 

Pirms izsoles pretendents pārkaita nodrošinājumu 10 % apmērā no kustamas mantas nosacītās cenas, kas sastāda: 3 EUR, uz vienu no Aizkraukles novada pašvaldības bankas kontiem:

Banka: A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302;

Banka: A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750;

Banka: A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001.

 

Noteikumi Nr.2019/13

Pielikums Nr. 1  (noteikumiem Nr. 13)

Noteikumi Nr.2019/14

Pielikums Nr. 1 (noteikumiem Nr. 14)

Līguma projekts

 

patviet.maja

Pasākumi