Vārda dienas svin: Mariss, Matīss, Modris
Datums: Sestdiena, 21. septembris

Interesantas izstādes bibliotēkā

Jūnijs 12, 2019

Aizkraukles pilsētas bibliotēkas lasītavas zālē no 10. jūnija līdz 1. augustam aicinām apskatīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidoto ceļojošo izstādi “Latvijas kultūras kanons portālā “Zudusī Latvija””.

 

Izstāde veidota, izmantojot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas “Letonica” projekta “Zudusī Latvija” saturā iekļautās vēsturiskās fotogrāfijas.

 

Izstādes planšetēs atainoti gan Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi, gan kultūrvēsturiskā ainava un sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīve šādos tematos: sakrālās celtnes, pilis un muižas, latviešu mājvietas, satiksme un infrastruktūra, Latvijas dabas objekti, pieminekļi Pirmajā pasaules karā un brīvības cīņās kritušajiem karavīriem.

 

No kultūrvēstures objektiem izstādē ir iekļauti foto ar 1864.gadā atjaunoto Ērgļu luterāņu baznīcu, ar Pērses ūdenskritumu, Kokneses pilsdrupām un Daugavas dzelmē zudušu svētumu – Staburagu un Altenes pilsdrupām Seces pagastā u.c.

 

Izstādes autores ir projekta “Zudusī Latvija” vadītāja Ginta Zalcmane un māksliniece Ilze Ramane.

 

Latvijas kultūras kanons ir izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un  kultūras vērtību kopums, kas palīdz veidot kultūras pieredzi un nostiprina piederības izjūtu Latvijai. Fotogrāfijām kā pagātnes kultūrvēsturiskās ainas lieciniekiem šodien piešķiram kultūrvēsturisku nozīmi. Aptverot septiņas nozares, kultūras kanonu veido 99 kultūras vērtības.

 

Savukārt līdz 26. jūnijam Aizkraukles pilsētas bibliotēkas 2. stāvā aicinām aplūkot Latvijas Universitātes (LU) bibliotēkas sagatavoto ceļojošo izstādi, kas veltīta visvairāk iestudētajai un mīlētajai latviešu lugai “Skroderdienas Silmačos”. 

 

Izstāde atklāj interesantus faktus par lugas “Skroderdienas Silmačos” tapšanu, tās izrādēm, aktieriem un inscenējumiem. Izstādes autori apkopojuši informāciju par lugas iestudējumiem Latvijas profesionālajos teātros kopš lugas pirmizrādes 1902. gada 30. janvārī un iekļāvuši izstādē arī kritiķu atsauksmes par pirmizrādi. Īpaši izcelta brīvdabas izrāde Druvienas “Silmačos” un atklāta patiesība par izrādes svarīgākā brīža veidošanu – Silmaču krāsns spridzināšanu…

 

Gaida Pavārniece

20190611_074053

Pasākumi