Vārda dienas svin: Mariss, Matīss, Modris
Datums: Sestdiena, 21. septembris

Aizkraukles novada vidusskola – labāko vidū

Jūlijs 5, 2019

Latvijas skolu reitingā 2019 darbā ar talantīgajiem skolēniem, kuru veido Ata Kronvalda fonds, labāko lielo vidusskolu sarakstā 29. vietu ieņem Aizkraukles novada vidusskola.

 

Ata Kronvalda fonds īsteno Latvijas skolu novērtējumu darbā ar talantīgiem skolēniem. Nupat publicētajā skolu reitingā iekļautas skolas, kuru audzēkņi aizvadītajā mācību gadā ieguvuši apbalvojumus mācību priekšmetu valsts, atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātnisko darbu konferencē. Skolu vērtējumu veido, balstoties uz Valsts Izglītības un satura centra informāciju par skolēnu sasniegumiem.

 

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita: lielo skolu grupā iekļautas skolas, kurās ir vairāk nekā 100 vidusskolēnu, savukārt “mazajās skolās” vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

Latvijas skolu reitingā 2019 darbā ar talantīgajiem skolēniem lielo skolu grupā 29. vietu ieguvusi Aizkraukles novada vidusskola.

 

Aizkraukles novada vidusskolas direktors Aldis Labinskis uzskata, ka tas ir diezgan labs rezultāts, ņemot vērā faktu, ka skolā uzņem visus skolēnus bez atlases, bez iestājpārbaudījumiem. “Vidusskolās, kurās  skolēnus uzņem ar atlasi, talantīgākie skolēni jau pamatskolas klasēs veido lielāku īpatsvaru un, strādājot ar viņiem padziļināti, vidusskolas posmā ir lielākas iespējas augstākiem sasniegumiem mācībās,” skaidro direktors.

 

Vai šis skolu reitings ir objektīvs izglītības iestādes kvalitātes rādītājs? “Šis ir tikai viens no skolas darba virzieniem, kas tiek ņemts vērā veidojot reitingu, jo šis virziens ir precīzi uzskaitāms, izmērāms, salīdzināms ar citām skolām, piešķirot punktus  par vietām valsts olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanā,” saka Aldis Labinskis.

 

Aizkraukles novada vidusskolā patlaban mācās 814  skolēni. Jaunajā mācību gadā skolā plānots atvērt trīs pirmās klases. Pirmklasnieki šogad uzsāks mācības skolas ēkā Draudzības krastmalā, patlaban notiek kabinetu sagatavošana viņu uzņemšanai.

 

Aizkraukles novada vidusskolā šogad plānots atvērt divas 10. klases. Skolā turpinās skolēnu uzņemšana gan vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programmā, gan vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmā.   

 

IMG_9641-001

Pasākumi