Vārda dienas svin: Gaits, Karīna
Datums: Ceturtdiena, 17. oktobris

18.07.2019. finanšu komitejas sēde

Jūlijs 12, 2019

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums sasauc finanšu komitejas sēdi 2019.gada 18.jūlijā pulksten 9:00 Aizkraukles novada pašvaldības domes sēžu zālē un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr. Darba kārtības punkts
1 Par saistošo noteikumu Nr.2019/_ “Par nekustamā  īpašuma nodokli Aizkraukles novadā” apstiprināšanu
2 Par saistošo noteikumu Nr. 2019/_ “Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2019/4 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu
3 Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunceltnes ielā 51, Aizkrauklē zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības GT
4 Par atļauju valsts amatpersonai Guntim JANKOVSKIM savienot amatu
5 Par grozījumiem Aizkraukles novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijā
6 Par grozījumiem Aizkraukles novada domes Attīstības komisijā
7 Par grozījumiem Aizkraukles novada Būvvaldes sastāvā
8 Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “GRIEZE DE”
9 Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Wese Window”
10 Par zemes nomas līguma pagarināšanu LU
11 Par pašvaldības zemes iznomāšanu IG
12 Par pašvaldības zemes iznomāšanu BA

 

Pasākumi