Vārda dienas svin: Hugo, Uga, Uģis
Datums: Svētdiena, 17. novembris

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli par cirsmas pārdošanu

Oktobris 9, 2019

Aizkraukles novada pašvaldība rīko cirsmu pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamajā īpašumā „Ozoliņu mežs”, kadastra Nr.3244 002 0125. Izsolē vienoti tiek pārdotas 8 cirsmas, kas atrodas Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.

 

Kopējais pārdodamais apjoms:  1749,38  m3, platība 6,32 ha. Kopējā nosacītā cena: 46900 EUR; cena pa cirsmām cirsmu izsoles sarakstā.

 

Cirsmu apskate dabā notiks 2019.gada 14.oktobrī plkst. 10:00, papildus informācija pa mobilo tālruni: 26546724 – Juris Kovaļevskis.

 

Izsole notiks 2019.gada 25.oktobrī, plkst.10:00 Kalna ielā 20, Aizkraukles pagasta pārvaldē. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2019.gada 24.oktobrim plkst.16.00 ir jāreģistrējas Aizkraukles pagasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres Inetas Savčenko.

 

Dalības maksa: 20.00 EUR, nodrošinājuma nauda 10% no sākumcenas, EUR 4690,  jāiemaksā pašvaldības bankas kontā līdz reģistrācijai. Nosolītā maksa jāiemaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā – www. aizkraukle.lv un Aizkraukles pagasta pārvaldē.

 

Informācija pa tālruni: 26546724 – Juris Kovaļevskis.

 

Izsoles noteikumi

Pielikums

Līguma projekts

 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli par cirsmas pārdošanu (1)

Pasākumi