Vārda dienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna
Datums: Sestdiena, 19. oktobris

Novads

Latvijā ir pieci plānošanas reģioni – Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales. Pēc administratīvā iedalījuma Aizkraukles novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā. Tas ir viens no Zemgales plānošanas reģiona reģionālas nozīmes pakalpojumu centriem (kartē zaļā krāsā). novadi-aizkraukle

Aizkraukles novada pašvaldība tika izveidota 2001.gada decembrī, labprātīgi apvienojoties Aizkraukles pilsētai un Aizkraukles pagastam. Novada platība –102 km2. Novada teritorija izvietojusies Viduslatvijas zemienē, Lejasdaugavas senlejā un robežojas ar Kokneses, Jaunjelgavas, Ogres un Skrīveru novadu. Aizkraukles novadu šķērso Daugava – lielākā daļa novada izvietojusies Daugavas labajā krastā, bet neliela daļa atrodas upes kreisajā krastā.

Novada administratīvo teritoriju veido Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasts. Lielākās apdzīvotās vietas ir Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles ciems. Citas blīvāk apdzīvotās vietas – Aizpuri, Aizkraukles muiža, Aizkraukles stacija un Papardes.
Viena no svarīgākajām Aizkraukles novada funkcijām apkārtējā teritorijā ir administratīvā jeb centra funkcija. Aizkraukles novada centrs ir Aizkraukles pilsēta.

vilciens_kravasAizkrauklē, salīdzinājumā ar apkārtējo teritoriju, ir plašāks piedāvāto pakalpojumu klāsts (piemēram, veselības un skaistumkopšanas jomā, tirdzniecībā, finanšu pakalpojumos, izglītībā) un lielākas iespējas atrast darbu. Daļai iedzīvotāju Aizkraukle kalpo kā transporta mezgls, caur kuru doties uz citām Latvijas pilsētām, izmantojot autobusu vai dzelzceļa satiksmi.

Aizkraukles novads atrodas pie Latvijā nozīmīgākā transporta koridora, 91 km attālumā no Rīgas. Transporta koridorā ietilpst dzelzceļa līnija Indra – Daugavpils – Krustpils – Rīga, starptautiskas nozīmes automaģistrāle A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža ar atzaru A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova). Aizkraukle ir Rīgas piepilsētas dzelzceļa elektrificētā posma galapunkts. Aizkraukles stacija apkalpo gan pasažieru, gan kravu pārvadājumus.

Aizkrauklei ir nozīme kā vienam no Daugavas šķērsošanas punktiem. Autoceļš P87 Bauska – Aizkraukle savieno automaģistrāli A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža ar aizsprosta tiltu un pa Daugavas kreiso krastu caur Jaunjelgavu ved līdz Bauskai.

Galvenās uzņēmējdarbības nozares: rūpnieciskā ražošana (enerģētika, kokapstrāde, poligrāfija un metālapstrāde), lauksaimniecība (augkopība un lopkopība), mežsaimniecība, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tūrisma pakalpojumi.
Latvijas mērogā Aizkraukle izceļas kā viens no galvenajiem enerģētikas balstiem, jo šeit atrodas uzņēmuma AS “Latvenergo” Pļaviņu HES ražotne, kas ir lielākā hidroelektrostacija Baltijā un kalpo arī kā Daugavas šķērsošanas punkts.

Lielākās zemes platības aizņem lauksaimniecības zemes – 34,0%. Meža zemes aizņem 32%, purvi – 14% un ūdeņi 9% no novada teritorijas. Daļu lauksaimniecības zemju, kā arī purvu un ūdeņu teritorijas aizņem Natura 2000 teritorijas “Daugavas ielejas” dabas parks un dabas liegums “Aizkraukles purvs un meži”.

Aizkraukle no lidojuma 20.08

 

Pasākumi