Vārda dienas svin: Betija, Elizabete, Liza, Līze
Datums: Otrdiena, 19. novembris

Aizkraukles mazulis

Aizkraukles novada domes 28.11.2018.  sēdē apstiprināts nolikums “Par Aizkraukles novada jaundzimušo mazuļu sveikšanas pasākuma “Aizkraukles mazulis” organizēšanu”, kurš nosaka kārtību, kā turpmāk tiks godinātas Aizkrauklē dzīvojošas un deklarētas ģimenes un viņu jaundzimušie mazuļi.

Pasākumam “Aizkraukles mazulis” var pieteikties Aizkraukles novadā (Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā) dzīvojošās ģimenes:

  • kurās ir piedzimis viens vai vairāki mazuļi, vai
  • kuras adoptējušas vienu vai vairākus mazuļus, vai
  • kuras nodibinājušas aizbildnību par vienu vai vairākiem mazuļiem.

Nolikumā minētām ģimenēm ir tiesības pieteikties pasākumam, ja  ir izpildīti visi zemāk uzskaitītie kritēriji:

  • mazulis  ir dzimis iepriekšējā kalendārā gada laikā no 1.janvāra līdz 31.decembrim;
  • vismaz viens no vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Aizkraukles novadā ne mazāk kā vienu gadu pirms pasākuma norises dienas;
  • jaundzimušajam pirmā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Aizkraukles novadā.

Uz pasākumu tiek aicinātas ģimenes, kuras iesniegušas pieteikumu Aizkraukles novada pašvaldības rīkotajam pasākumam “Aizkraukles mazulis”.
PIETEIKUMA VEIDLAPA
Pieteikšanās pasākumam un piemiņas dāvanu saņemšanai notiek, aizpildot un iesniedzot pieteikumu Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101), vai atsūtot pieteikuma veidlapu, parakstītu ar elektronisko parakstu, uz e-pastu aizkraukle@pakalpojumucentri.lv.

Pieteikumu var iesniegt līdz kārtējā gada 31.janvārim, pasākums notiek katru gadu Mātes dienā.

Pasākuma laikā tiek veikta fotografēšana, kā arī iespējama videoieraksta veikšana. Pasākuma fotogrāfijas un videoieraksts var tikt ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē aizkraukle.lv un tās youtube.com kontā, kā arī tie var tikt izvietoti pašvaldības sociālo tīklu kontos (facebook.comwww.draugiem.lvinstagram.comtwitter.com u.c.) un citos pašvaldības drukātajos materiālos.

Pasākumi