Vārda dienas svin: Gunārs, Gunis, Vladimirs
Datums: Svētdiena, 8. decembris

NVO

Aizkraukles Nevalstiskās organizācijas

Adrese Organizācijas vadītājs Kontaktinformācija
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA
Aizkraukles latviešu biedrība “Kalna Ziedi”, Aizkraukle Juris Vanags 29780288,
juris.vanags@inbox.lv
Aizkraukles reģionālā Tautskola Lāčplēša iela 1, Aizkraukle Anita Ostrovska 65120496, 29497587, aizregtautskola@inbox.lv
http://www.draugiem.lv/
aizkraukles-tautskola/
Krievu biedrība “LAD” Spīdolas 11, Aizkraukle Ludmila Ušakova 29263735
Psiholoģiskās palīdzības centrs Spīdolas 11, Aizkraukle Vēsma Sīpola 26499055;
ppc.aizkraukle@inbox.lv

http://www.aizkrauklesppc.lv/
“Kalna Ziedu godi” “Kalna Ziedi”, Aizkraukle Dzintra Cepure 29515968

dzintra.cepure@inbox.lv

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Aizkraukles rajona padome Lāčplēša 1, Aizkraukle Helēna Deine 65123231, 65122749;
26330430
Latvijas matemātikas skolotāju apvienība Lāčplēša 21, Aizkraukle Arnis Rudiņš 29256643;
arnisrudins1963@inbox.lv
ĢIMENES, BĒRNU UN JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJAS
Galaktika (jauniešu organizācija) Spīdolas 11, Aizkraukle Sarmīte Kruglova 29298620,
skruglova@inbox.lv

http://aizkrauklesbjc.wix.com/bjcaizkraukle#!untitled/c129j

Vecāki Aizkrauklei Lāčplēša 27-100, Aizkraukle Zane Romanova 26099259;
zane.romanova@inbox.lv

http://vecakiaizkrauklei.
wordpress.com/

http://www.draugiem.lv/
vecaki-aizkrauklei/

SOCIĀLĀ JOMA, VESELĪBA
Latvijas Sarkanais Krusts, Aizkraukles komiteja Lāčplēša 1, Aizkraukle, LV 5101 Natālija Ivanova 22046992;
65124605;
lskaizkraukle@inbox.lv

lsk.aizkraukle@redcross.lv

Aizkraukles novada pensionāru biedrība Daugavas 1a, Aizkraukle, LV – 5101 Silvija Ozoliņa 29405396;
silvijao@inbox.lv

65133940

Latvijas savienība “Černobiļa” Aizkraukles nodaļa Merķeļa iela 11-403, Rīga, LV-1050 Nikolajs Sokolovs 27020774
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks” Aizkraukles reģionālā nodaļa Melnsila iela 13, Rīga, LV-1046 Sarmīte Lauberte 29102166

dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

http://www.dzivibaskoks.lv/

VIDE (daba un dzīvnieki)
Dabas parka “Daugavas ieleja” atbalsta biedrība Kalna iela 20

Aizkraukles pagasts

LV – 5102

Andris Lubāns –priekšsēdētājs

Imants Baumanis – valdes loc.

A.Lubāns – 29255650,

daugavasieleja@inbox.lv,

www.daugavasieleja.lv

I.Baumanis,
tālr. 29126997 –
Aizkraukles pag., Cepļi

Daugavas Ceļotājs   Agris Ladušovs 22449693

http://www.draugiem.lv/daugavascelotajs/

Daugavas Savienība Lāčplēša 1, Aizkraukle, LV – 5101

 

Ivars Sekacis – valdes pr.

Jana Lužaite – k.pers.

J.Lužaite – 65133917,
F – 5122266

jana.luzaite@aizrp.lv

I.Sekacis – 29268057

http://www.daugavas
savieniba.lv/index.php

Daugavas Senielejas Raganas “Dzilnas”, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5102 Anita Turlaja 28372730
Kinoloģiskā biedrība “Baltelite” Jaunceltnes 53-35, Aizkraukle Anita Cibiņa 25917851

baltelite@inbox.lv

Latvijas Lielo aizsprostu biedrība Tilta iela 1, Aizkraukle Dzintars Ostaņevičs 26510699

Dzintars.Ostanevics@
latvenergo.lv

Aizkraukles dzīvnieku aizsardzības biedrība “Felida” Spīdolas 11, Aizkraukle Aina Brimerberga 29872678;
Fakss: 65133908;
felida@tvnet.lv;

www.felida.lv

SAIMNIEKOŠANA, LAUKU ATTĪSTĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA
Aizkraukles rajona partnerība Lāčplēša 1, Aizkraukle Alda Paura 29487108, alda.paura
@aizkraukelspartneriba.lv
Aizkraukles rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība Dārza iela 9, Aizkraukle Māris Arnītis 29116883
SPORTS
Sporta klubs “Aizkraukle” Draudzības krastmala 6, Aizkraukle Edgars Ratnieks 29269866; edgars.ratnieks@gmail.com
Sporta klubs “Aizkraukle AV” Sprīdīša iela 4-1, Aizkraukle, LV – 5101 Juris Benjavs 26462637
Sporta klubs “Garām ejot” Bērzu 2-50 Aizkraukle, Lv – 5101 Dainis Eglītis 26138879
Futbola klubs “Aizkraukle” Draudzības krastmala 6 Fjodors Gička 29451989
Sporta klubs “Aizkraukle/Fans” Birzes iela 4, Aizkraukles pagasts, LV-5101 Aigars Šalme 22014515
FC “Aizkraukle” Lāčplēša 12- 51, Aizkraukle, LV-5101 Māris Jozēns 26193278
Biedrība “Skrīveri un Aizkraukle” bērnu un jauniešu handbola klubs Stacijas laukums 1, Skrīveri, LV-5125 Aldis Rakstiņs, Juris Gailis 26524020;
aldis@skriveri.lv
Latvian martial arts confederation Lāčplēša iela 15-26, Aizkraukle, LV-5101 Irina Sokola 26760329
Karate klubs “Kadzan” Draudzības krastmala 5, Aizkraukle, LV-5101 Igors Fetkuļins +371 29268681
Biedrība “Eissracing” Gaismas iela 2-24, Aizkraukle, LV-5101 Raivis Galviņš 28396382
https://lv-lv.facebook.com/eissracing
Aizkraukles sporta bridža klubs Gaismas iela 8-22, Aizkraukle, LV-5101 Roberts Lūsis 27834301
Aizkraukles atlētiskais sporta klubs “Muskulārs” “Baroni”, Aizkraukles pagasts, LV-5101 Aigars Rozenbergs 29660966
POLITISKĀS ORGANIZĀCIJAS
Latvijas Politiski represēto apvienības Aizkraukles novada nodaļa Lāčplēša 1a- 112. kab. Jānis Krievs 65122899
(pirmd., ceturtd.)

8.00-12.00

RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS
Kristus Spēka Aizkraukles Evaņģēliski Luteriskā draudze Baznīcas 1, Aizkraukle draudzes vecākā Anita Rasa

mācītājs Ainars Spriņģis

65121259,

26490196

Aizkraukles evaņģēliski luteriskā draudze Aizkraukles baznīca, Aizkraukles pagasts, LV 5102 Jānis Lapiņš 26593956;
j.lapins@latnet.lv
Aizkraukles Sv.Terēzes no Bērna Jēzus draudze Lāčplēša 22, Aizkraukle draudzes vecākais Vitālijs Kindzulis

prāvests  Māris Zviedris

65121401

26185184

Aizkraukles Svētā Svētmocekļa Jāņa Rīgas un Latvijas arhibīskapa pareizticīgo draudze Bērzu iela 2-45, Aizkraukle, LV-5101 mācītājs Sergijs Ništuns 29266047
Septītās dienas adventistu Aizkraukles draudze Skolas 3, Aizkraukle mācītājs Ainis Kaspars

Bērnu un pusaudžu skolotāja Līga Ondzule

29947699

ainis.kaspars@gmail.com
29834137

ligaagil@inbox.lv

Nodibinājums “Fonds ADRA/Latvija”

Biroja adrese: Baznīcas iela 12a,

Rīga, LV 1010

Sarmīte Lauberte

 (Aizkraukles novada koordinatore)

29765075

www.adra.orgwww.adra.lv 

DĀRZKOPĪBAS UN GARĀŽU KOOPERATĪVI
Rosme-2005 (garāžas) Rūpniecības 8, Aizkraukle    
Rīts-2005 (telpu īpašnieku biedrība) Lāčplēša 5, Aizkraukle    
Aizkraukles vasarnīcu īpašnieku biedrība “Ziedi” Ozolu iela 3, Aizkraukle, LV-5101 Tatjana Bērziņa 26821499

http://lielziedi.blogspot.com/

MEDNIEKU UN MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBAS
Medneiku klubs “Aizkraukle” Kalna iela 4-18, Aizkraukle, LV-5101 Elmārs Karpovičs 29119006
Mednieku biedrība “Alnis” Bērzu iela 6-13, Aizkraukle, LV-5101 Andrejs Beinārs 29284585
Mednieku un makšķernieku klubs “Indrāni” Jaunceltnes 33-16, Aizkraukle Andris Ūbergs 29435127

 

Policijas darbinieku mednieku klubs “Dižmednis” Bērzu 3, Aizkraukle Harijs Penavs 29514643
Mednieku biedrība “Ūdele” Lāčplēša iela 25-78, Aizkraukle, LV-5101 Andrejs Ļūla 26543303
Mednieku biedrība “Briedis” Draudzības krastmala 1-25, Aizkraukle Gints Grigorovičs  29112029

 

 

Mednieku biedrība “Briedis” Draudzības krastmala 1-25, Aizkraukle Gints Grigorovičs 29112029

Pasākumi