Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Atzinība

Atzinibas paraugsATZINĪBA ir trešais augstākais Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai kolektīvam par godprātīgu, ilggadēju darbu profesionālajā vai sabiedriskajā jomā un / vai sasniegumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības, kultūras, sporta, politikas un aizsardzības jomā novadā un reģionā. Kā arī par atzīstamu ieguldījumu Aizkraukles novada pašvaldības attīstībā, Aizkraukles novada tēla veidošanā un popularitātes veicināšanā reģionā.

Saņemot Atzinību, tiek piešķirta naudas summa 50,00 EUR apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

APBALVOJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

 

Personas, kas saņēmušas Aizkraukles novada pašvaldības ATZINĪBU*

2018.gadā – 24 personas saņēmušas Atzinības. Nav saņemta atļauja publicēt informāciju.

2017.gadā Atzīnību saņēmušas 38 personas. Nav saņemta atļauja publicēt informāciju.

 

* Saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas un piešķiršanas nolikuma 25.punktu, lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiek rakstveidā paziņots pieteicējam, kā arī, ja ir saņemta pretendenta piekrišana, desmit dienu laikā pēc apbalvojuma saņemšanas, informācija par pretendentu tiek publicēta pašvaldības mājas lapā un nākošajā informatīvā izdevuma “Domes Vēstis” numurā, norādot pretendenta vārdu, uzvārdu un kategoriju, par kuru piešķirts apbalvojums

 

Pasākumi