Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

Goda raksts

Goda raksts paraugsGODA RAKSTS ir otrs augstākais apbalvojums, ko Aizkraukles novada pašvaldība piešķir fiziskai, juridiskai personai vai kolektīvam par mūža ieguldījumu profesionālajā vai sabiedriskajā jomā un / vai sasniegumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības, kultūras, sporta, politikas un valsts aizsardzības jomā valsts un starptautiskā mērogā. Kā arī par atzīstamu ieguldījumu Aizkraukles novada pašvaldības attīstībā, Aizkraukles novada tēla veidošanā un popularitātes veicināšanā valstī, pasaulē.

Saņemot Goda rakstu, tiek piešķirta naudas summa 75,00 EUR apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

Goda rakstu var piešķirt atkārtoti, bet ne agrāk kā trīs gadus pēc iepriekšējā apbalvojuma piešķiršanas.

APBALVOJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

 

Personas, kas saņēmušas Aizkraukles novada pašvaldības GODA RAKSTU*

2018.gadā Goda rakstu saņēmušas 6 personas. Nav saņemta atļauja publicēt informāciju.

2017.gadā Goda rakstu saņēmušas 5 personas. Nav saņemta atļauja publicēt informāciju.

 

* Saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas un piešķiršanas nolikuma 25.punktu, lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiek rakstveidā paziņots pieteicējam, kā arī, ja ir saņemta pretendenta piekrišana, desmit dienu laikā pēc apbalvojuma saņemšanas, informācija par pretendentu tiek publicēta pašvaldības mājas lapā un nākošajā informatīvā izdevuma “Domes Vēstis” numurā, norādot pretendenta vārdu, uzvārdu un kategoriju, par kuru piešķirts apbalvojums

Pasākumi