Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

Pateicība

Pateicibas paraugsPATEICĪBA ir zemākais Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai kolektīvam par godprātīgu, ilggadēju darbu un /vai atzīstamu ieguldījumu profesionālajā vai sabiedriskajā jomā, aktīvu dalību olimpiādēs, sacensībās, pašvaldības rīkotos vai citos pasākumos.

Saņemot Atzinības rakstu tiek piešķirta naudas summa 25,00 EUR apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

APBALVOJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

 

Personas, kas saņēmušas Aizkraukles novada pašvaldības PATEICĪBU*

2018.gadā Pateicību saņēmušas 46 personas. Nav saņemta atļauja publicēt informāciju.

2017.gadā Pateicību saņēmušas 12 personas. Nav saņemta atļauja publicēt informāciju.

 

* Saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas un piešķiršanas nolikuma 25.punktu, lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiek rakstveidā paziņots pieteicējam, kā arī, ja ir saņemta pretendenta piekrišana, desmit dienu laikā pēc apbalvojuma saņemšanas, informācija par pretendentu tiek publicēta pašvaldības mājas lapā un nākošajā informatīvā izdevuma “Domes Vēstis” numurā, norādot pretendenta vārdu, uzvārdu un kategoriju, par kuru piešķirts apbalvojums

Pasākumi