Vārda dienas svin: Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Datums: Trešdiena, 21. marts

Aizkraukles Sporta skola

 

Aizkraukles Sporta skola

Adrese: Draudzības krastmala 6, Aizkraukle, LV 5101

Iestādes vadītājs: Brigita Krauze

Kontaktinformācija: 65122773; dir. 26338628; sporta skolas mob.27843667

E-pasts: sportask@inbox.lv

 

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, ievērojot Izglītības likumu, Sporta likumu un Sporta politikas pamatnostādnēs  2014.-2020.gadam paredzēto uzdevumu un pasākumu plānu, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm ir piešķīrusi finanšu līdzekļus sporta inventāra iegādei.

Arī Aizkraukles sporta skolai finansējums Eur 1330.- apmērā ir piešķirts ar noteikumu, ka pašvaldība piedalās sporta inventāra iegādē ar līdzfinansējumu, kas nav mazāks par piešķirto summu. Par šiem līdzekļiem Aizkraukles novada Sporta skola ir iegādājusies sporta inventāru audzēkņu vispārfizisko īpašību attīstīšanai (pildbumbas, līdzsvara paklājiņus u.c.) kā arī treniņu un sacensību bumbas volejbolam un basketbolam un sporta formu komandu sacensībām.

 

Piedāvātie sporta pakalpojumi:

 • Brīvā cīņa Aizkrauklē (arodvidusskolas cīņas zāle), treneris Andrejs Dembovskis un Mihaels Šabarovs
 • Basketbols Aizkrauklē (sporta halle), treneris Valdis Padoms
 • Handbols Skrīveros. treneri Rita Lielā, Aldis Rakstiņš, Andris Eģītis
 • Biatlons Pļaviņās (Sporta bāze “Jankas”), treneri Jānis Eiduks, Ingus Eiduks
 • Distanču slēpošana Pļaviņās (sporta bāze “Jaujas”), treneris Sandris Stūris
 • Volejbols
 • Aizkrauklē (sporta halle), trenere Indra Benjava
 • Neretas novads, treneris Imants Silavs Neretā
 • Kokneses novads, treneri Ivars Māliņš – Koknesē, Jeļena Čerņauska – Bebros
 • Vieglatlētika
 • Aizkrauklē (stadions, sporta halle) treneri Mārtiņš Holsts, Irēna Vītola, Valerijs Veļčinskis, Aigars Rublis
 • Kokneses novadā, treneri Igors Lulle, Viktors Ņuhtiļins – Koknesē, Modris Vecumnieks – Bebros
 • Jaunjelgavas novadā, treneres Anita Jegorova, Irēna Vītola – Jaunjelgavā
 • Neretas novadā, treneris Zigurds Karols – Neretā un Mazzalvē

 

Sporta skolā var iestāties, piesakoties pie trenera izvēlētajā sporta veidā (programmā) vai arī sporta skolā pie direktores, sākot no 7 gadu vecuma. Jaunu audzēkņu uzņemšana notiek 2 x gadā – augusta beigās, septembrī un janvārī. Iestājoties jāiesniedz vecāku iesniegums, ārsta izziņa un personas dokumenta kopija. Mācību gads aptver laika posmu no septembra līdz septembrim un dalās divās daļās – vasaras un ziemas sezonā. Lai pārietu uz nākošo apmācības gadu, audzēkņiem ir jāizpilda IZM noteiktās prasības sporta sasniegumos un fiziskajā sagatavotībā. Sākot ar trešo apmācības gadu, audzēkņiem ir jāpiedalās valsts mēroga sacensībās.

Izglītība ir bezmaksas.

 

Pabeidzot sporta skolu (septiņu gadu ciklu pamatizglītības mācību treniņu posmā, un/vai trīs gadu ciklu sporta meistarības posmā), audzēkņi saņem Izglītības un Zinātnes Ministrijas izdotu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību sportā, attiecīgajā sporta programmā.

 

Aizkraukles novada Sporta skolas veselības punkts atrodas sporta hallē, Lāčplēša ielā 21a. Veselības punktā strādā daktere Ginta Kociņa. Veselības punkts apkalpo Aizkraukles novada Sporta skolas audzēkņus.

 

1.Veic profilaktiskās veselības pārbaudes katram audzēknim.

2.Nosūta audzēkņus padziļinātai veselības pārbaudei uz Valsts sporta medicīnas centru Rīgā.

3.Sniedz audzēkņiem nepieciešamo medicīnisko palīdzību.

4. Apgādā ar nepieciešamajiem medikamentiem, vitamīniem.

5. Veic traumu profilaksi.

6. Apkalpo Aizkraukles novada Sporta skolas rīkotos sporta pasākumus un sacensības.

Visi medicīniskie pakalpojumi Aizkraukles novada Sporta skolas audzēkņiem ir bezmaksas.

Pasākumi