Vārda dienas svin: Hugo, Uga, Uģis
Datums: Svētdiena, 17. novembris

PII “Auseklītis”

auseklitisPII “Auseklītis”


Adrese: Sprīdīša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101
E-pasts: auseklitis@aizkraukle.lv
Mājas lapa: facebook PII ”Auseklītis”
Darba laiks: 7.30-18.00

Iestādes vadītājs:

Inta Vīberga (tel. 65121105, 65122450)

Izglītības metodiķe:

Aija Strautniece (tel. 64901027)

Lai pieteiktos bērnudārzā “Auseklītis”, vecākiem jāraksta iesniegums Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (KAC), Lāčplēša ielā 1, pirmajā stāvā. Tālrunis 65133925 vai 65133934.


PII ”Auseklītis” tiek īstenotas divas Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licence V-3167
 • Speciālās pirmsskolas Izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511, licence V-3168

Bērnudārzā darbojas 11 grupas, uzņemam bērnus no 1,5 gadu vecuma.

 

Iepazīsimies!

Nāc, atcerēsimies kopā bērnības pasaku Tavu, to, no vismīļākās bilžu grāmatiņas!

Bērnudārza bērniem piedāvājam:

1. Interešu izglītības pulciņus:

 • Angļu valoda
 • Ritmika
 • Tautiskās dejas
 • Ansamblis “Auseklītis”

2. Veselības grupas bieži slimojošiem bērniem:

 • Iknedēļas bērnu ārsta apskate
 • Bērnu stājas diagnostika (veic fizioterapeits)
 • koriģējošā vingrošana
 • masāžas
 • zāļu tēju kursus 20 dienas 2 reizes gadā,
 • vitamīnu kursu 20 dienas vienu reizi gadā,
 • pēdu un ķermeņa sausā norīvēšana

3. Iestādē strādā speciālisti:

 • Logopēdi A.Kokina, I. Vītoliņa
 • Sociālais pedagogs   I.Kukīte
 • Psiholoģe    I.Zvirgzdiņa
 • Fizioterapeite  A. Vītola
 • Ārste  I.Pauriņa

auseklitis1Esam atvērti visam jaunajam pedagoģijā!

Mūsu novitātes bērnudārzā:

1) Jaunās tehnoloģijas:

* interaktīvās tāfeles,

* datori (visās grupās, visiem speciālistiem)

2) E- klase

3) Sīkās motorikas attīstības stendi (1.jaunākajās grupās)

4) Gaismas galdi

5) Spēles kinētiskajās smiltīs

6) Centra ”Dardedze” izstrādāta Džimbas deviņu soļu drošības programma

7) Bērnu patstāvīgā darbība- balstīta kompetencēs

Ikdienas pasākumus, Tēva dienas, Maizītes svētkus, ekskursijas, eksperimentu mēnesi, atvērto durvju dienas, izstādes, projektus u.c. aicinām vērot mūsu mājas lapā facebookā PII Auseklītis”.


Dokumenti:

Būsiet mīļi gaidīti!

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumi