Vārda dienas svin: Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Datums: Trešdiena, 21. marts

PII “Zīlīte”

pii_zilite1Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”


Kontaktinformācija:
Bērzu ielā 10, Aizkraukle, LV 5101,
T. 65122610, 65122965
E-pasts: zilite@aizkraukle.lv

Iestādes vadītājs: Ligita Neija
Medmāsa: Lidija Brekkele
Metodiķis:
Aija Juste
Psihologs:
Ināra Zvirgzdiņa
Sociālais pedagogs:
Inese Kalnozola


PII “Zīlīte” īsteno divas programmas:
1.pirmsskolas izglītības programma, kods 010111 11, licence V-4083
2.pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, kods 010111 21, licence V-4084
Tāpat kā pieaugušam cilvēkam, arī bērnam ir savas pamatvērtības – mīlestība, sirsnība, savstarpējā cieņa, drošības sajūta, tīras un siltas mājas. Taču “silta pajumte” vajadzīga ne tikai ķermenim, bet arī dvēselei. Mums pirmajā vietā ir bērni kā personības, viņu intereses, labsajūta, viņu pilnvērtīga un veselīga attīstība. Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” rūpējas par to, lai bērniem būtu iespēja iegūt visu nepieciešamo, augt un pilnvērtīgi attīstīties. Mūsu bērni uz skolu dodas labi sagatavoti un gatavi mācību procesam (atzinības no skolas).

 

• Izglītības iestādē ir 12 grupas
• Uzņemam bērnus no 1,5 gadu  (1 gads un 6 mēneši) vecuma
• Bagāta materiālā bāze
• Radoši un kvalificēti pedagogi
• Pārdomāts, garšīgs un veselīgs ēdiens
• Gaumīgi, pārdomāti, atbilstoši bērnu vecumam iekārtotas grupas telpas
• Pedagogi aktīvi un atvērti vecākiem un kolēģiem
• Laba pieredze krievu valodas apmācībai latviešu grupās un latviešu valodas apmācība mazākumtautības grupās
• Ir laba latviešu un krievvalodīgo grupu sadarbība – bilingvālos rotaļu brīžos

 

Mēs piedāvājam:

• Dažādas sporta  un kustību aktivitātes mūsdienīgā sporta zālē visa vecuma bērniem.
• Ritmiku, rīta vingrošanu un sporta nodarbības ar koriģējošās vingrošanas elementiem.
• Sporta pulciņu sagatavošanas grupas bērniem.
• Individuālās un logoritmikas nodarbības bērnu runas uzlabošanai logopēda vadībā.
• Smilšu spēles un rotaļas speciālista vadībā.
• Latviešu un krievu valodu apgūšanu. Bilingvālajās grupās kvalificētu speciālistu vadībā krievvalodīgie bērni apgūst latviešu valodu un latviešu sagatavošanas grupas bērni – krievu valodu.
• Sadarbībā ar vecākiem vērot un piedalīties dažādās rotaļu aktivitātēs,
• Rīkot un piedalīties informatīvās tikšanās vecākiem – aktīvistiem no visa vecuma grupām.
• Vasarā vecākiem kopā ar bērniem (līdz 1,5 gada vecumam) piedalīties rotaļu rītos un iepazīties ar iestādi
• Kolēģu uzņemšanu, lai dalītos labajā pieredzē.
• Pedagoģisko augstskolu studentiem iziet praksi mūsu iestādē.

Pasākumi:

Organizējam interesantus, pārdomātus un daudzveidīgus pasākumus. Tiek koptas savas tradīcijas, kā arī radoši papildinātas ar jauniem pasākumu veidiem.
• Burbuļsvētki.
• Mākslas dienas smiltīs un sniegā.
• Brīvdabas teātra izrādes (skolotāju izpildījumā).
• Teātra nedēļa (marta mēnesī).
• Pārgājieni divas reizes gadā sporta un grupu skolotāju vadībā.
• Ģimeņu sadziedāšanās.

Pasākumi