Vārda dienas svin: Aldis, Aldris, Alfons
Datums: Piektdiena, 22. novembris

Jaunatnes politika

Jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politika ir starpnozaru politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes atbilstoši savai kompetencei, kā arī jaunatnes organizācijas un citas fiziskas vai juridiskas personas. Jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā līdzdarbojas arī paši jaunieši.

Plānojot jaunatnes politiku, tiek izvērtētas jauniešu problēmas, apzināti jauniešu aktivitāšu īstenošanas traucējošie faktori, un attiecīgi noteikti mērķi, uzdevumi un veikti pasākumi, lai tos novērstu un radītu labvēlīgus apstākļus jauniešu personības attīstībai un līdzdalībai sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam jaunieši Latvijā ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Jaunatnes politika balstās uz septiņiem principiem:

  • līdzdalības princips;
  • informācijas pieejamības princips;
  • vienlīdzīgu iespēju princips;
  • jauniešu interešu ievērošanas princips;
  • labvēlīgu ekonomisko priekšnosacījumu princips;
  • jauniešu integrācijas princips;
  • mobilitātes un starptautiskās sadarbības princips.

 

Jaunatnes politikas valsts programma 2018.gadam

Pasākumi