Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Jauniešu organizācijas

jauniesi 01Jauniešu NVO jeb biedrības ir nevalstiskas organizācijas, kas veic darbu ar jaunatni un kuras statūtos viens no noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kurā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši. Biedrības valdē jābūt nodrošinātai jauniešu līdzdalībai, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos.

Dalība jauniešu nevalstiskajās organizācijās sniedz iespēju apgūt projektu vadību, komunikācijas un prezentācijas prasmes, starpkultūru un starptautiskās attiecības, interešu aizstāvību u.tml. Šīs prasmes noderēs ikvienam jaunietim, meklējot darba vietu un veidojot karjeru. Jaunatnes organizācijas pievērš uzmanību arī jauniešu iniciatīvu veicināšanai un uzņēmīguma attīstībai, kas ir kļuvis arī par mūsdienu konkurētspējīga jaunieša vadmotīvu darba tirgū.

Jaunatnes organizācijas Latvijā vari atrast portāla www.jaunatneslietas.lv izstrādātajā kartē.

Aizkraukles novadā darbojas 2 jauniešu organizācijas, kuras ir gatavas uzņemt biedrus, lai kopīgi sasniegtu savus mērķus “Galaktika” un “JES”.

Pasākumi