Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Bāriņtiesas kontakti

Adrese:
Lāčplēša ielā 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101 (1. stāvs, 111. kabinets) 

Tālrunis, fakss: 65133908
E – pasts
:barintiesa@aizkraukle.lv

 

Bāriņtiesu  2015.gada 28.janvārī uz 5 gadiem ievēlēja sešu cilvēku sastāvā :
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Liāna PURVINSKA          mob. 28342520
Bāriņtiesas locekļi Irīna ELKSNE

Inta KRIEVA

Daina ZARIŅA

Mārīte ZIRNE

        mob. 28670123
Bāriņtiesas lietvedību kārto pašvaldības domes norīkots darbinieks:
Sekretāre Larisa Daņilova             65133908
Lai saņemtu pakalpojumu, personai  jāgriežas bāriņtiesā, apmeklētāju pieņemšanas laikā :
Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Lāčplēša ielā 1A, Aizkraukle, 1.stāvs, 112.kab.
Otrdienās 8.00 – 12.00      13.00 – 17.00
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, 1.stāvs, 113.kab.
Trešdienās 14.00 – 18.00 (17.00 – 18.00 pēc iepriekšēja pieraksta)
Ceturtdienās 9.00 – 12.00
Bāriņtiesas locekle: Kalna ielā 20, Aizkraukles pagasts
Trešdienās 14.00 – 18.00 (17.00 – 18.00 pēc iepreikšēja pieraksta)
Piektdienās 9.00 – 12.00

 

Bāriņtiesas sēdes notiek113. kabinetā,  otrdienās sākot no plkst.14:00                       

Pasākumi