Vārda dienas svin: Dziedra, Tamāra
Datums: Ceturtdiena, 22. marts

Bāriņtiesas kontakti

Adrese:
Lāčplēša ielā 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101 (1. stāvs, 111. kabinets) 

Tālrunis, fakss: 65133908
E – pasts
:barintiesa@aizkraukle.lv

 

Bāriņtiesu  2015.gada 28.janvārī uz 5 gadiem ievēlēja sešu cilvēku sastāvā :
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Liāna PURVINSKA          mob. 28342520
Priekšsēdētājas vietniece Vizma AVOTIŅA          tālr.Nr. 64901026
Bāriņtiesas locekļi Irīna ELKSNE

Inta KRIEVA

Daina ZARIŅA

Mārīte ZIRNE

        mob. 28670123
Bāriņtiesas lietvedību kārto pašvaldības domes norīkots darbinieks:
Sekretāre Larisa Daņilova             65133908
Lai saņemtu pakalpojumu, personai  jāgriežas bāriņtiesā, apmeklētāju pieņemšanas laikā :
Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Lāčplēša ielā 1A, Aizkraukle, 1.stāvs, 112.kab.
Otrdienās 8.00 – 12.00      13.00 – 17.00
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, 1.stāvs, 113.kab.
Trešdienās 14.00 – 18.00 (17.00 – 18.00 pēc iepriekšēja pieraksta)
Ceturtdienās 9.00 – 12.00
Bāriņtiesas locekle: Kalna ielā 20, Aizkraukles pagasts
Trešdienās 14.00 – 18.00 (17.00 – 18.00 pēc iepreikšēja pieraksta)
Piektdienās 9.00 – 12.00

 

Bāriņtiesas sēdes notiek113. kabinetā,  otrdienās sākot no plkst.14:00                       

Pasākumi