Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

Attīstības plānošanas dokumenti

Attīstības plānošanas mērķis ir veicināt pašvaldības ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Attīstības plānošanas dokumentā pašvaldība izvirza mērķus un sasniedzamos rezultātus Aizkraukles novada pašvaldības teritorijā, apraksta noskaidrotās problēmas un paredz to risinājumus, izvērtē šo risinājumu iespējamo ietekmi, kā arī plāno turpmāko rīcību. Attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti ilgtermiņam (līdz 25 gadiem), vidējam termiņam (līdz 7 gadiem) un īstermiņam (līdz 3 gadiem).

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta (1) punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.

Pasākumi