Vārda dienas svin: Aldis, Aldris, Alfons
Datums: Piektdiena, 22. novembris

Aizkraukles novada Daugavas ūdenskrātuves ainavu koncepcija

 

Cilvēki vienmēr ir tiekušies pavadīt laiku ūdens tuvumā, līdz ar to Aizkraukles pilsētai, kas atrodas pie ūdens, plānojot attīstību, kas saistīta ar dzīves kvalitātes uzlabošanu un tūrisma sekmēšanu, ir jāņem vērā, ka ūdenskrātuves piekrastes zona ir iecienīta vieta gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tās viesiem. Minētā iemesla dēļ līdzekļu ieguldīšana Daugavas ūdenskrātuves piekrastes zonās ir pamatota un, apsverot piemērotākos risinājumus attīstībai, efektīva, dodot labumu relatīvi lielai vietējo iedzīvotāju daļai, kā arī, veicinot tūrisma attīstību.

 

Lai ūdenskrātuves piekraste tiktu izmantota pēc iespējas efektīgāk, ievērojot apkārtējās vides saglabāšanas nosacījumus, kā arī sniegtu pēc iespējas lielāku labumu sabiedrībai, plānojot tās attīstību, ir jāievēro vairāki plānošanas principi.

 

Ainavu koncepcijas mērķi:

 • veicināt novada identitātes veidošanu un uzturēšanu, balstoties uz atziņu, ka ainava atspoguļo cilvēku un vietu vēsturi;
 • veicināt novada vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību (ainavu krātuve);
 • izstrādāt kārtību, kas nepieciešama, lai ilgākā laikā, pakāpeniski īstenotu un laika gaitā pilnveidotu ainavu koncepciju, ņemot vērā reālos attīstības procesus un sabiedrības attieksmi.

 

Aizkraukles novada Daugavas ūdenskrātuves koncepcija ietver:

 • Vēsturisko materiālu apkopošanu par Aizkraukles pilsētas izveidi kā īpašu vietu, ar autentisku kultūras akcentu un dabas bagātībām;
 • Esošā Daugavas hidroloģiskā režīma izpēti un datu apkopojumu;
 • Esošās veģetācijas apzināšanu, ainavas telpiskā izpēte un vērtīgo kokaugu grupu shēmu;
 • Esošā reljefa uzbūves principu un mijiedarbības ar dabas faktoriem izpētes shēmu un aprakstu;
 • Piekrastes ekoloģisko, ainavisko, kompozicionālo un funkcionālo attīstības principus;
 • Plānotās rekreācijas teritorijas zonējuma plānu;
 • Transporta un gājēju kustības shēmu un attīstības principus;
 • Atsevišķo zonu, izmantojamo elementu un objektu aprakstu;
 • Plānotās situācijas 3D vizualizācijas;
 • Iedzīvotāju aptaujas pārskatu;
 • A1 planšetes ar kopplānu un vizualizācijām;

 

Dokumenti: 

Pasākumi