Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

Enerģētikas rīcības plāns

2017.gada 25.aprīlī starp Zemgales plānošanas reģionu un SIA “EKODOMA” tika noslēgts līgums (Nr.17/1-14.2/30) par Zemgales plānošanas reģiona 16 pašvaldību enerģētikas rīcības plānu 2018.-2025.gadam izstrādi. Šo plānu izstrāde tika īstenota projekta “Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas”, ETS Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros.

Laika posmā no 2017.gada maija līdz 2018.gada janvārim, Enerģētikas rīcības plāns izstrādāts ar mērķi nodrošināt plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā, atvieglot lēmumu pieņemšanu par turpmāku enerģijas patēriņa samazināšanu, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti un rādīt, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanai un enerģijas patēriņa samazināšana.

2018.gada 30.augusta Aizkraukles novada domes sēdē tika apstiprināts SIA “EKODOMA” izstrādātais Aizkraukles novada Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam.

Pasākumi