Vārda dienas svin: Ariadne, Eleonora
Datums: Trešdiena, 21. februāris

Teritorijas plānojums

Spēkā esošais teritorijas plānojums, kas atrodams vienotā portālā- ĢEOLatvija.lv apskatāms ŠEIT.

Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam

1.sējums. Paskaidrojuma raksts

2.sējums. Grafiskā daļa, kurā ietilpst:

3.sējums. Aizkraukles novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes procesa materiāli:

Vides pārskaits

Vides pārskats Aizkraukles novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam

Citi paziņojumi:

Pasākumi