Vārda dienas svin: Gunārs, Gunis, Vladimirs
Datums: Svētdiena, 8. decembris

Būvvaldes nolikums un saistošie noteikumi

Aizkraukles novada pašvaldības Būvvalde ir Aizkraukles novada domes izveidota institūcija, kas domes noteikto pilnvaru ietvaros veic domes kompetencē esošās funkcijas arhitektūras un būvniecības jomā un ir pakļauta Aizkraukles novada pašvaldībai.

Būvvaldes darbības mērķis ir arhitektoniski – telpiskās vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasts) atbilstoši tās attīstības plānam, teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem.

Aizkraukles novada pašvaldības būvvaldes NOLIKUMS.

Aizkraukles novada domes pieņemtie saistošie noteikumi, kuri ietekmē Aizkraukles novada pašvaldības Būvvaldes darbu.

Pasākumi