Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Nolikumi

Aizkraukles novada domes apstiprinātie nolikumi pa tēmām ar iekļautiem grozījumiem. Grozījumi atsevišķi publicēti zem nolikuma.


Izglītības iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
2009 Aizkraukles Sporta skolas nolikums 27.08.2009. lēmums nr.237 (protokols Nr.10, 22.§)
*ar groz.28.06.2012.
*ar groz.27.11.2013.
*ar groz.28.02.2017.
*ar groz.26.04.2018.
2010 Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas nolikums  28.01.2010. lēmums nr.42
*ar groz. 26.03.2014.
2011 Aizkraukles pagasta sākumskolas nolikums 31.03.2011. lēmums nr.62,
*ar groz. 27.11.2013, *ar groz.30.11.2016.,
*ar groz.28.11.2018.
2013 Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas nolikums 28.08.2013. lēmums nr.209 (protokols Nr.9, 21.§.)
Aizkraukles Mākslas skolas nolikums 27.12.2013. lēmums nr.331 (protokols Nr.13, 24.§.)
2014 Aizkraukles pilsētas PII “Zīlīte” nolikums 26.03.2014.lēmums nr.62 (prot..nr.3, 23.§)
 2016 Aizkraukles novada vidusskolas nolikums 26.05.2016. lēmums nr.108 (prot.nr.8, 1.§)
2017/9 Interešu izglītības centra nolikums 27.07.2017. lēmums nr.159 (protokols nr.7, 27.§)
 2018/4 Aizkraukles pilsētas PII “Auseklītis” nolikums 29.03.2018. lēmums nr.97 (prot.nr.3, 39.§)
 2018/7  Aizkraukles specializētā PII “Saulīte” nolikums 30.08.2018. lēmums nr.190 (prot. Nr.9, 2.§)

Kultūras iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
2009 Aizkraukles novada kultūras nama nolikums 24.09.2009. lēmums nr.281 (prot.nr.12, 13.§)
*ar groz.27.12.2913.
*ar groz.29.04.2015.
2009 Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja nolikums 24.09.2009. lēmums nr.285 (prot.nr.12, 17. §)
*ar groz.25.11.2015

Sporta iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
2009 Sporta skolas nolikums  27.08.2009. lēmums nr.237 (protokols Nr.10, 22.§)
*ar groz.28.06.2012.
*ar groz.27.11.2013.
*ar groz.28.02.2017.
*ar groz.26.04.2018.
2013 Sporta centra nolikums 23.02.2012. lēmums nr.43
*ar groz.27.11.2013.

Citu pašvaldības iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
2017/13 SN “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums” 31.08.2017. lēmums nr.171 (prot.nr.8, 5.§)
*ar groz.25.10.2018.
2. Aizkraukles pagasta pārvaldes nolikums 24.09.2009. lēmums nr.299
*ar groz.27.11.2013.
3. Iestādes “Aizkraukles novada pašvaldība” nolikums 24.07.2013. lēmums nr.150 (prot.nr.8, 10.§)

*ar groz. 28.03.2019.

4. Aizkraukles Izglītības pārvaldes nolikums 23.12.2009. lēmums nr.440.
*ar groz. 27.11.2013.
5. Aizkraukles novada pašvaldības policijas nolikums 26.03.2014. lēmums nr.47 (prot.nr.3, 8.§)
6. Aizkraukles novada Bāriņtiesas nolikums

28.01.2010. lēmums nr.9 (prot. nr.2 1.§.)
*ar groz. 30.10.2013.
*ar groz. 25.02.2015.

7. Aizkraukles novada Sociālā dienesta Nolikums 25.02.2010. lēmums nr.70 (protokols Nr.3 15.§.)
*ar groz. 26.04.2012.
*ar groz. 29.12.2015.

Komisiju nolikumi

Nr. Komisija Lēmums
2017/5 Aizkraukles novada jaunatnes konsultatīvās komisijas nolikums 27.07.2017. lēmums nr.161 (protokols Nr.7, 29.§)
2017/11 Sporta komisijas nolikums 27.07.2017. lēmums nr.162 (protokols Nr.7, 30.§)
2018/6 Iepirkumu komisijas nolikums 30.05.2018. lēmums nr.136
(protokols Nr.6, 5.§.)
2018/9  Aizkraukles novada Jauniešu domes nolikums  25.10.2018. lēmums nr.222
(protokols nr.11, 4.§)
2019/4 Vēlēšanu komisijas nolikums 28.02.2019. lēmums nr.78 (protokols nr.2, 35p.)

Citi nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
Aizkraukles novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas Nolikums 28.01.2010. lēmums nr.45, grozīts 31.01.2013. lēmums nr.37
2017/12 Aizkraukles novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 31.08.2017. lēmums nr.172 (prot.nr.8, 6. §)
2. Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas Nolikums

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Papildu informācija atrodama sadaļā Pašvaldības apbalvojumi.

29.10.2014. lēmums nr.218
(prot.nr.14, 24 .§)
*ar groz. 25.10.2018.
3. Par Aizkraukles novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas un Nolikuma apstiprināšanu 28.01.2015. lēmums nr.22 (protokols Nr.2, 22.§) 
2018/3 Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Aizkraukles novada izglītības iestāžu izglītojamajiem par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

29.03.2018. lēmums nr.96 (prot.nr.3, 38.§), grozīts 25.04.2019. lēmums nr.104 (prot.Nr.4, 1.p.)
2018/10 Par Aizkraukles novada jaundzimušo mazuļu sveikšanas pasākuma “Aizkraukles mazulis” organizēšanu
* Pieteikuma veidlapa
28.11.2018. lēmums nr.253 (protokols Nr.12, 5.§

Pasākumi