Vārda dienas svin: Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Datums: Trešdiena, 21. marts

Nolikumi

Aizkraukles novada domes apstiprinātie nolikumi pa tēmām ar iekļautiem grozījumiem. Grozījumi atsevišķi publicēti zem nolikuma.


Izglītības iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
1. Aizkraukles pilsētas PII “Auseklītis” nolikums  29.10.2009.

lēm.nr.337

(prot.nr.13, 24.§)

2. Aizkraukles pilsētas PII “Zīlīte” nolikums  26.03.2014.lēm.nr.62

(prot..nr.3, 23.§)

3. Aizkraukles specializētā PII “Saulīte” nolikums  27.12.2013.

lēm.nr.335

(prot..nr.13, 28.§)

Pretendentu atlases konkursa nolikums uz Aizkraukles pilsētas specializētās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja amatu  30.06.2015        Lēmums Nr.135(protokols Nr.7, 22.§)
4. Aizkraukles pagasta sākumskolas nolikums  31.03.2011.

lēm.nr.62, ar grozījumiem

27.11.2013.

5. Aizkraukles pilsētas sākumskolas nolikums 27.01.2011. lēm.nr.16, ar grozījumiem 30.10.2013. un 27.08.2014.
6. Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas nolikums  28.01.2010. lēm.nr.42 ar grozījumiem 26.03.2014.
7. Aizkraukles novada ģimnāzijas nolikums  29.05.2008.

lēm nr.164 ar grozījumiem

27.12.2013.

8. Aizkraukles 1.vidusskolas nolikums  27.01.2011. lēm.nr.17 ar grozījumiem
9. Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikums 27.11.2013.

Lēmumu Nr.304 (protokols Nr.12, 28.§)

10. Aizkraukles Mākslas skolas nolikums 27.12.2013.

Lēmumu Nr.331 (protokols Nr.13, 24.§.)

11. Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas nolikums 28.08.2013.

Lēmuma Nr.209 (protokols Nr.9, 21.§.)

12. Aizkraukles Sporta skolas nolikums 27.11.2013.

Lēmumu Nr.303 (protokolos Nr.12, 27.§)

13. Aizkraukles Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centra nolikums  30.07.2014. lēm.nr.154
(protokols Nr.8, 23.§)

Kultūras iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
1. Aizkraukles novada kultūras nama nolikums 24.09.2009.

Nr.281 (prot.Nr.12, 13.§)

Sporta iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
1.  Sporta centra nolikums 23.02.2013. lēm.nr.43
Grozīts 27.11.2013. lēm.nr.300

Citu pašvaldības iestāžu nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
1. Aizkraukles novada pašvaldības nolikums 2005.gada 30.jūnija

lēmums (protokols Nr.8, 4.§.)

2. Aizkraukles pagasta pārvaldes nolikums 24.09.2009. lēm.nr.299

Grozīts 27.11.2013. lēm.nr.297

3. Iestādes “Aizkraukles novada pašvaldība” nolikums 24.07.2013. lēm.nr.150

(prot.nr.8, 10.§)

4. Aizkraukles Izglītības pārvaldes nolikums 23.12.2009. lēm.nr.440.

Grozīts 27.11.2013. lēm.nr.302

5. Aizkraukles novada pašvaldības policijas nolikums 26.03.2014. lēm.nr.47

(prot.nr.3, 8.§)

6. Aizkraukles novada Bāriņtiesas nolikums

28.01.2010. lēmuma Nr.9 (protokols Nr.2 1.§.)

Grozīts 30.10.2013.

lēmuma Nr.263 (protokols Nr.11 21.§.)

Grozīts 25.02.2015.

lēmuma Nr.30 (protokols Nr.3 6.§.)

7. Aizkraukles novada Sociālā dienesta Nolikums Apstiprināts:

25.02/2010.

lēmuma Nr.70 (protokols Nr.3 15.§.)

GROZĪTS

26.04.2012.

lēmuma Nr.102 (pro. Nr.5, 28.§.)

29.12.2015.

lēmuma Nr.272 (prot. Nr.13, 38.§.)

Citi nolikumi

Nr. Iestāde Lēmums
1. Aizkraukles novada pašvaldības darba samaksas un

sociālo garantiju nolikums

25.03.2010.

lēm.nr.93(prot.nr.4, 14.§)

 

29.12.2015.
lēmuma Nr.246 (protokols Nr.13, 12.§)

 

2. Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

29.10.2014. lēm.nr.218

(prot.nr.14, 24 .§)

3. Par Aizkraukles novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas un Nolikuma apstiprināšanu

 

28.01.2015.

lēmums  Nr.22 (protokols Nr.2, 22.§) 

4. Aizkraukles novada jaunatnes konsultatīvās komisija nolikums 2013.gada 24.jūlijs

lēmums Nr.184 (protokols Nr.8, 44.§)

Pasākumi