Vārda dienas svin: Betija, Elizabete, Liza, Līze
Datums: Otrdiena, 19. novembris

Citi jautājumi

Saistošie noteikumi ir publicēti ar visiem spēkā esošajiem grozījumiem. Grozījumi un precizējumi atsevišķi publicēti pie informācijas par grozījumiem, precizējumiem.

Saistošie noteikumi (pilnā versija ar visiem grozījumiem) Saistošo noteikumu numurs Domes lēmums Publikācija
 1

Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Aizkraukles novadā

31.08.2016.
Nr.2016/11
Lēmums Nr. 166
(prot.Nr.12, 5.§)
 08.10.2016. Domes Vēstis Nr.10 (265)
2 Par nomas maksu zemei, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai 29.03.2012.
2012/8
Lēmums Nr.61 (prot. Nr.4, 13.§) 02.06.2012. Domes Vēstis Nr.6 (213)
precizēti 31.05.2012. Lēmums Nr.134 (prot.Nr.6, 27.§)
3 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aizkraukles novadā 27.10.2011.
Nr.12
Lēmums Nr.200 (prot. Nr.11, 17.§) 17.12.2011. Domes Vēstis Nr.12 (207)

grozīti

25.09.2013. Nr.2013/17 Lēmums Nr. 231 (prot. Nr.10, 19. §) 09.11.2013. Domes Vēstis Nr.11 (230)
4 Par pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm Aizkraukles novadā 29.12.2011.
Nr.14
Lēmums Nr.246 (prot. Nr.15, 10.§) 07.04.2012. Domes Vēstis Nr.4 (211)
5 Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Aizkraukles novadā 27.12.2012.
Nr.24
Lēmums Nr.313 (prot. Nr.15, 1.§) 09.02.2013. Domes Vēstis Nr.2 (221)
6 Par  aizliegumu Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā 30.06.2015. Nr. 2015/10 Lēmums Nr.133 (protokols Nr.7, 20.§) 08.08.2015. Domes Vēstis Nr.8 (251)
7 Par pašvaldības budžeta līdzfinansējuma un tā apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās Aizkraukles novadā 28.02.2008.

Nr.3

Lēmums Nr.55 (prot. Nr.3)

grozīti

28.08.2013. Nr.2013/14 Lēmums Nr.205 (prot. Nr.9, 17.§) 09.11.2013. Domes Vēstis Nr.11 (230)
8 Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums 31.08.2017.
Nr.2017/13
Lēmums Nr.171 (prot.Nr.8, 5.§)
grozīti 31.01.2019.
Nr.2019/1
Lēmums Nr.9 (prot.nr.1, 9.p.) 09.03.2019. Domes Vēstis Nr.3 (296)
grozīti 28.03.2019 Lēmums Nr.87 (prot.nr.3, 3.p.)
9 Par Aizkraukles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 24.02.2016.
Nr.2016/3
Lēmums Nr.27 (prot.Nr.3, 5.§) 09.04.2016. Domes Vēstis Nr.4 (259)
Publikācija Latvijas Vēstnesī 17.03.2016.
10 Par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 30.07.2014. Nr.2014/134 Lēmums Nr.134 (protokols Nr.8, 3.§)
11 Par Aizkraukles novada teritoriālās iedalījuma vienības – Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles pagasta robežu noteikšanu 25.04.2017.
Nr.
Lēmums Nr.93 (prot.Nr.4, 19.§) 17.06.2017. Domes Vēstis Nr.8 (275)
precizēti 31.05.2017. Lēmums Nr.117 (prot.Nr.5, 15.§)

 

Pasākumi