Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Izglītība un kultūra

Saistošie noteikumi ir publicēti ar visiem spēkā esošajiem grozījumiem (konsolidētā versija). Grozījumi un precizējumi atsevišķi publicēti pie informācijas par grozījumiem, precizējumiem.

Saistošie noteikumi (pilnā versija ar visiem grozījumiem) Saistošo noteikumu numurs Domes lēmums Publikācija
1 Kārtība, kādā Aizkraukles novada pašvaldība kompensē transporta izdevumus izglītojamiem pašvaldības izglītības iestādēs 31.01.2013.

Nr. 2013/1

 

31.01.2013. domes lēmums Nr.25 (prot. Nr.2, 24.§)  09.02.2013. Domes Vēstis Nr.2 (221)
2 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles novada profesionālās izglītības iestādēs 25.08.2011.

Nr. 9

25.08.2011. domes lēmums Nr.154 (prot. Nr.9, 8.§)  08.10.2011. Domes Vēstis Nr.10 (205)

grozīti

28.08.2013.

Nr. 2013/12

28.08.2013. domes lēmums Nr.203 (prot. Nr.9, 15.§)  09.11.2013. Domes Vēstis Nr.11 (230)
3. Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai Aizkraukles novada pirmskolas izglītības iestādēs 26.11.2014. Nr.2014/12 26.11.2014. domes lēmums Nr.222 (prot. Nr.15, 3.§)  07.02.2015. Domes Vēstis Nr.2 (245)

 

Pasākumi