Vārda dienas svin: Aldis, Aldris, Alfons
Datums: Piektdiena, 22. novembris

Sabiedriskā kārtība

Saistošie noteikumi ir publicēti ar visiem spēkā esošajiem grozījumiem (konsolidētā versija). Grozījumi un precizējumi atsevišķi publicēti pie informācijas par grozījumiem, precizējumiem.

Saistošie noteikumi (pilnā versija ar visiem grozījumiem) Saistošo noteikumu numurs Domes lēmums Publikācija
1 Par inženierkomunikāciju aizsardzību Aizkraukles novadā 21.03.2002.
Nr.6
Lēmums Nr.79
(prot. Nr. 4)
Domes Vēstis Nr.
grozīti 25.09.2013
Nr.2013/18
Lēmums Nr.232 (prot. Nr.10, 20.§) Domes Vēstis Nr.
2 Par pašvaldības nodevām par būvatļaujas saņemšanu 29.04.2010.
Nr.3
Lēmums Nr.121 (prot. Nr.5, 17.§.)
grozīti 25.09.2013.
Nr.2013/16
Lēmums Nr.230  (prot. Nr.10, 18.§)
3 Par suņu izvešanu pastaigā ārpus norobežotās teritorijas 30.06.2010.
Nr. 12
Lēmums Nr.171 (prot. Nr.8, 16.§)
4 Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Aizkraukles novadā 28.07.2011.
Nr. 6
Lēmums Nr.140 (prot. Nr.8, 12.§)
5 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Aizkraukles novadā 25.08.2011.
Nr.10
(prot. Nr.9, 11.§) 08.10.2011. Domes Vēstis Nr.10 (205)
6 Par kārtību kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku un daudzdzīvokļu māju numurzīmes Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā 26.01.2012.
Nr.2012/3
Lēmums Nr.5 (prot. Nr.2, 3.§) 03.03.2012. Domes Vēstis Nr.3 (210)
grozīti 28.08.2013
Nr.2013/11
Lēmums Nr.202  (prot. Nr.9, 14.§) 09.11.2013. Domes Vēstis Nr.11 (230)
7 Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību Aizkraukles novadā 30.05.2013.
Nr.2013/5
Lēmums Nr.108 (prot. Nr.6, 4.§) 03.08.2013. Domes Vēstis. Nr.8 (227)
8 Par pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā 25.09.2013
Nr.2013/21
Lēmums Nr.235 (prot. Nr.10, 23.§) 09.11.2013. Domes Vēstis Nr.11 (230)
precizēti 30.10.2013. Lēmums nr.276
(prot. nr.11, 34.§)
grozīti 30.03.2017. Lēmums Nr.62  (prot.nr.3, 9.§) 13.05.2017. Domes Vēstis Nr. 7 (274)
grozīti 30.05.2018. Lēmums Nr.133
(prot.nr.6, 3.§)
23.06.2018. Domes Vēstis Nr.6 (287)
9 Aizkraukles novada kapsētu uzturēšanas noteikumi 30.10.2013.
Nr.2013/26
Lēmums Nr.260 (prot. Nr.11, 18.§) 11.01.2014. Domes Vēstis Nr.1 (232)
precizēti 27.12.2013. Lēmums nr.337
(prot. Nr.13, 30.§)
grozīti 25.04.2019. Lēmums Nr. 128 (prot. Nr. 4, 26.§) 15.06.2019. Domes Vēstis Nr. 6 (299)
 10

Aizkraukles novada sabiedriskās kārtības noteikumi 26.02.2014.

Nr.2014/3

Lēmums Nr.31 (prot. Nr.2, 8.§) 07.05.2014. Domes Vēstis Nr.6 (237)

precizēti

 30.04.2014. Lēmums Nr.98 (prot. Nr.4, 33.§)
11

Par koku ciršanu ārpus meža zemes noteikumi

23.12.2014
Nr. 2014/10
Lēmums Nr.271 (prot. Nr.16, 31.§) 17.01.2015. Domes Vēstis Nr.1 (244)
12 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES 25.04.2017.

Nr.2017/8

Lēmums Nr.85 (prot. Nr.4, 11.§.)  17.06.2017. Domes Vēstis Nr.8 (275)

precizēti

31.05.2017 Lēmums Nr.116  (prot. Nr.5, 14.§)
13 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Aizkraukles novadā 30.11.2017. Nr.2017/15 Lēmums Nr.236 (prot. Nr.11, 2.§) 10.02.2018. Domes Vēstis Nr.2 (283)
precizēti 31.01.2018. Lēmums Nr.17 (prot. Nr.1, 17.§)
14 Par Aizkraukles novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu 29.03.2018.
Nr.2018/3
Lēmums Nr.60
(prot. Nr.2, 2.§)
23.06.2018. Domes Vēstis Nr.6 (287)
15 Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Aizkraukles novadā 29.03.2018.
Nr.2018/4
Lēmums nr.61 (prot. Nr.3, 3.§) 12.05.2018. Domes Vēstis Nr.5 (286)

Pasākumi