Vārda dienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna
Datums: Sestdiena, 19. oktobris

Saistošo noteikumu projekti

 

 

Saistoišo noteikumu nosaukums Lēmums Plānotais domes sēdes datums
Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokli Aizkraukles novadā” apstiprināšanu Lēmums

Paskaidrojuma raksts

25.07.2019.
Par saistošo noteikumu Nr.2019/__ “Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.06.2012. saistošajos noteikumos Nr. 2012/13 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Aizkraukles novadā” apstiprināšanu Lēmums

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

28.03.2019.
 Par saistošo noteikumu Nr. 2019/__ “Grozījumi Aizkraukles novada domes 31.08.2017. saistošajos noteikumos Nr.2017/13 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu  Lēmums
Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

 28.03.2019.
Par saistošo noteikumu “Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs” apstiprināšanu Lēmums
Paskaidrojuma raksts
Konsolidētā versija
 28.02.2019.
Par saistošo noteikumu “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu Lēmums
Paskaidrojuma raksts
Konsolidētā versija
28.02.2019.
Par saistošo noteikumu Nr.2019/_ “Grozījumi Aizkraukles novada domes 28.12.2017. saistošajos noteikumos Nr. 2017/19 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” apstiprināšanu. Lēmums
Paskaidrojuma raksts
Konsolidētā versija
31.01.2019.

 

Pasākumi