Vārda dienas svin: Dziedra, Tamāra
Datums: Ceturtdiena, 22. marts

Saistošo noteikumu projekti

1. Grozījumi Aizkraukles novada domes 2013gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.2013/31 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā”
2. Par dzīvokļa pabalstu Aizkraukles novadā
3. Par Aizkraukles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem
4. Par saistošo noteikumu Nr. ______„Grozījumi Aizkraukles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2012/13 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Aizkraukles novadā”  izdošanu
5. Par Aizkraukles novada pašvaldības pabalstu aizbildnim
6. Lēmuma projekts par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2015.gadam:

Proj.budzets- 2015

Budzets-2015-pielikums-1

7. Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Aizkraukles novadā
8. Par  aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Aizkraukles novadā turpmākajiem 10 gadiem
9.

Grozījumi Aizkraukles novada domes 24.09.2014. saistošajos noteikumos Nr.___   ”Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Aizkraukles novadā  2015.gadā”

10. Par saistošo noteikumu Nr.2016/____“Grozījumi Aizkraukles novada domes 2013. gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.2013/31 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā”” izdošanu
11. Par saistošo noteikumu Nr.2016/_____

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2015.gada 26 augusta saistošajos noteikumos Nr.2015/11 „Par dzīvokļa pabalstu Aizkraukles novadā” izdošanu

12.

Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Aizkraukles  novadā   

Pasākumi