Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

Aizkraukles novada dome

Aizkraukles novada domē 2017. gada vēlēšanās ievēlēti 15 deputāti. Dome ir pilsoņu vēlēta pārstāvniecība, kas ar izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu.
Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:

– apstiprināt pašvaldības nolikumu;
– apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu;
– apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu;
– lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai nosaukuma maiņu;
– apstiprināt pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības un apkārtējās vides aizsardzības perspektīvās programmas;
– veikt citas funkcijas, kuras nosaka likuma “Par pašvaldībām” 21.pants.

deputati

Pasākumi