Vārda dienas svin: Betija, Elizabete, Liza, Līze
Datums: Otrdiena, 19. novembris

Komisijas

Aizkraukles novada domes komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Aizkraukles novada iedzīvotājiem izveidojusi komisijas.

 • Aizkraukles novada domes Administratīvā komisija
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Einārs ZĒBERGS – komisijas priekšsēdētājs
Maija KESMINA – komisijas priekšsēdētāja vietniece
Laura MIKULOVA – sekretāre
locekļi:
Inga ALBIŅA,
Skaidrīte GARNELE,
Mirdza VAINOVSKA un Policijas pārstāvis
64901033,
65133930
Nolikums
(27.07.2017. lēmuma Nr.136 (protokols Nr.7, 4.§.)
 • Aizkraukles novada Būvvalde
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Juris LETINSKIS – vadītājs,
Sarmīte STEPIŅA – vadītāja vietniece,
Didzis GRUNDULIS – sekretārs, atbildīgais par dokumentu apriti un publikāciju,
Eleonora LIPINA,
Ilona KĀGANE.
Apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās
8:00-12:00
13:00-17:00
Lāčplēša ielā 1A, 107. kabinetā

65133943,
65133993.

 Nolikums
(24.07.2013.
lēm.Nr.142)
 • Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisija
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Lidija ZĪBĀRTE – komisijas priekšsēdētājs
Anatolijs TREIKALIŠS – komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Sandra PAUGURE – sekretāre,
locekļi:
Irīna ELKSNE,
Ināra GAILE,
Valija MŪRNIECE,
Ināra ZAĻIZNAJA.
 65133947,
26818682
 Nolikums
(27.07.2017.
lēm.Nr.153)
 • Aizkraukles novada Sporta komisija
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Valdis PADOMS – komisijas priekšsēdētājs,
Kaspars ŽIDOVS – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Anita LUCKĀNE – sekretāre
locekļi:
Brigita KRAUZE,
Ivita ŠALE,
Zemgus VĪTOLIŅŠ,
Aigars ZĪMELIS.
 26182772  Nolikums
(apstiprināts
27.07.2017. lēm.nr.162)
 • Aizkraukles novada Attīstības komisija
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Jānis LAUKS – komisijas priekšsēdētājs
Ieva ERDMANE – komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Baiba KELLERE – sekretārs
locekļi:
Ludmila BELOGRUDOVA
Juris KOVAĻEVSKIS
Ilona KĀGANE
Līga CIEMATNIECE
 65133928  Nolikums
(27.07.2017. lēm.nr.137)
 • Aizkraukles novada pašvaldības Iepirkumu komisija
Komisijas astāvs Kontakti Piezīmes
Einārs ZĒBERGS – komisijas priekšsēdētājs,
Dzintars GRUNDŠTEINS – komisijas
priekšsēdētāja vietnieks,
Kaspars SNIEDZĪTIS,
Gita ŽIDOVA,
Juris LETINSKIS,
Rolands ŠTEINBERGS.
Valērija NOREIKA – sekretāre
64901033,
65133929
Nolikums
(24.07.2013.
lēm.Nr.146)
 • Aizkraukles novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Astra SILIŅA – komisijas priekšsēdētāja,
Anita OSTROVSKA – komisijas priekšsēdētāja vietniece,
Zane ROMANOVA
Zinaida KRŪMIŅA
Edgars BRICIS
Nolikums
(28.07.2011. ar grozīj.
24.07.2013.)
 • Aizkraukles novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Vēsma BĒRZIŅA – komisijas priekšsēdētājs,
Anita KOKINA,
Aldona BRITĀNE,
Evija SMILGĀJA,
Mārīte BROKA.
 Lāčplēša iela 1, 55.kabinets (iepriekš piesakoties)
26499055
 Nolikums
(28.01.2010. ar groz. 31.01.2013.)
 • Jaunatnes konsultatīvā komisija
Komisijas sastāvs Kontakti PIezīmes
Inga RAMANE – komisijas priekšsēdētāja,
Zane ROMANOVA – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
komisijas locekļi:
Oļegs KOZJAKOVS
Linda GALINO
Agita REISA – NIELSEN
Aizkraukles novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu izvirzīts pārstāvis.
 65133927 Nolikums
(27.07.2017. lēm.nr. 161)
 • Aizkraukles novada Jauniešu domes Jauniešu padome
Komisijas sastāvs Kontakti PIezīmes
Vladislavs JUDINS – priekšsēdētājs

Amanda MALATKOVSKA – priekšsēdētājas vietniece

Veronika VUCĀNE – sporta un veselības komitejas vadītāja

Paula KOKINA – kultūras un izglītības komitejas vadītāja

Veronika KAREVA – vides komitejas vadītāja

Kārlis IEVIŅŠ

Intars TAURIŅŠ

65133927 Nolikums
(25.10.2018. lēm.nr. 222)
 • Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Zane ROMANOVA – komisijas priekšsēdētāja,
komisijas locekļi:
Anta TEIVĀNE,
Astra SILIŅA
65133962 Lēmums
(27.07.2017. lēm.nr.157)
Kārtība
(27.07.2017. lēm.nr.158)
 • Aizkraukles novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
 Inga ALBIŅA – komisijas priekšsēdētājs,
Ināra GAILE – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Skaidrīte GARNELE,
Liāna PURVINSKA,
Astra SILIŅA,
Vēsma BĒRZIŅA
Inga RAMANE
65133924  Nolikums
(28.12.2017. lēm.Nr.285)
 • Aizkraukles novada Ētikas komisija
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
 Einārs ZĒBERGS – komisijas priekšsēdētājs,
locekļi:
Anita OSTROVSKA,
Armands KASPARĀNS.
 64901033  nolikums
(27.07.2017.
lēm.nr.138)
 • Aizkraukles novada komisija par izglītojamo atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
 Astra SILIŅA – komisijas priekšsēdētājs,
Komisijas locekļi:
Sarmīte KĻAVIŅA
Inga ALBIŅA
 65133907 23.02.2016. Rīkojums
Nr. 2-1-1/16/20
 • Aizkraukles novada domes komisija darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzībai
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
 Sarmīte STEPIŅA – komisijas priekšsēdētāja
Anita BICKA – priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi:
Ingrīda KRĒSLIŅA
Juris KOVAĻEVSKIS
Ausma ZĪLĪTE
 65133944  Nolikums
28.01.2015.
lēmums Nr.22 (prot.Nr.2, 22.§)
 • Aizkraukles novada Vēlēšanu komisija
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Jānis LAUKS – komisijas priekšsēdētājs

Ulrika BRITĀNE – sekretāre
Komisijas locekļi:
Aleksandra VĀVERE
Inta KRIEVA
Iveta BARIŠŅIKOVA
Edīte PĪĶE-KUBRAKA
Kitija BALODE

vk@aizkraukle.lv
29277115 (priekšsēdētājs)
Nolikums
28.02.2019.
lēmums nr.78
(protokols nr.2, 35p.)
 • Aizkraukles novada pašvaldības civilās aizsardzības komisija
Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes
Leons LĪDUMS – komisijas priekšsēdētājs 29276729 Nolikums
29.03.2018.
lēmums Nr.90
(prot.Nr.3, 32.§)

 

Pasākumi