Vārda dienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna
Datums: Sestdiena, 19. oktobris

Dzimtsarakstu nodaļa

Aizkraukles novada dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukles, Aizkraukles novads, LV – 5101

Fakss/ tālrunis: 65122275, tālrunis 65121399,
e-pasts: dzimtsaraksti@aizkraukle.lv
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – 9:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00
Trešdienās – 10:00 – 13:00 un 14:00 – 19:00
Piektdienās – 8:00 – 13:00
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi

 

24.09.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijasvalsts nodevu” nosaka šādas valsts nodevas likmes:

Pakalpojums Maksa (Ls)
Laulības reģistrācija EUR 14,00
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana vai atjaunošana EUR 7,00
Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšana EUR 7,00

No šīs valsts nodevas atbrīvoti:

  • pirmās un otrās grupas invalīdi,
  • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

Valsts nodeva nav jāmaksā par darbībām, kas saistītas ar dzimtsarakstu iestāžu pieļauto kļūdu labošanu, adopciju, paternitātes atzīšanu vai noteikšanu, visu veida dokumentu izsniegšanu uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.

 

29.04.2009. pieņemts “Vārda, uzvārda un tautības ierakstu maiņas likums” nosaka šādas valsts nodevas:

Pakalpojums Maksa
Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu EUR 71,14

No šīs valsts nodevas atbrīvota:

  • persona, kura maina vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) gadījumā, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
  • persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.

Aizkraukles novada dome ar  saviem lēmumiem noteikusi šādu samaksu par pakalpojumu:

Pakalpojums Maksa/ EUR Lēmums
Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonija ar muzikālu pavadījumu un dzejas lasījumu 30,25 27.04.2016. lēmums Nr.296 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Aizkraukles novada pašvaldības iestādēs”
Laulības ceremonija ārpus telpām 60,50
Vēsturiskas izziņas vai izdrukas izsniegšana 3,63
Zelta un Sudraba laulību svinīgā ceremonija 100% atlaide

Pasākumi