Vārda dienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna
Datums: Sestdiena, 19. oktobris

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu – apliecību, kopiju un izziņu izsniegšana

Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa pēc personas lūguma uz iesnieguma pamata var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no reģistra, kā arī apstiprina civilstāvokļa aktu reģistrāciju arhīva dokumentu kopijas.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls,
  • Iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas, vai izraksta no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai – raksta uz vietas Dzimtsarakstu nodaļā.
Pakalpojuma maksa
  • Valsts nodeva par par atkārtotu apliecību – EUR 7,00,
  • Izziņas vai kopijas izsniegšana no arhīva materiāliem – EUR 3,63
Kontaktinformācija
Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukles, Aizkraukles novads, LV – 5101

Fakss/ tālrunis: 65122275, tālrunis 65121399

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – 9:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00
Trešdienās – 10:00 – 13:00 un 14:00 – 19:00
Piektdienās – 8:00 – 13:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
  • 03.09.2013. MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
  • 24.09.2013. MK noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu “
  • Aizkraukles novada domes 27.04.2016. lēmums Nr.91 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Aizkraukles Dzimtsarakstu nodaļai”
Papildinformācija
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļā glabājas:

  • bijušajā Aizkraukles rajona teritorijā sastādītie un daļēji saglabātie laulības, dzimšanas, miršanas, laulības šķiršanas, adopcijas, paternitātes  noteikšanas un visa veida atjaunotie reģistri no 1892. gada līdz 1993. gada 1. septembrim,
  • Aizkraukles pilsētā un pagastā sastādītie reģistri no 1910. gada līdz mūsdienām.

Pasākumi