Vārda dienas svin: Hugo, Uga, Uģis
Datums: Svētdiena, 17. novembris

Civilstāvokļa reģistru atjaunošana, papildināšana, labošana un anulēšana

Pakalpojuma apraksts
Jebkurā dzimtsarakstu nodaļā var ierakstos izlabot kļūdas un ierakstīt trūkstošās ziņas pēc ieinteresēto personu iesnieguma, ja tam ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp minētajām personām. Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu atjauno, ja ir dokumenti, kas apstiprina, ka attiecīgais ieraksts ir bijis.

Reģistru ierakstus var anulēt, pamatojoties uz tiesas spriedumu, bet kļūdaini atjaunotos vai atkārtoti izdarītos ierakstus – pamatojoties uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta atzinumu, ja par šo ierakstu pareizību nepastāv strīds.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls,
  • Iesniegums (raksta uz vietas Dzimtsarakstu nodaļā, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu),
  • Reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas – uzrāda oriģinālu,
  • Dokumenti, kuros veicamas izmaiņas – jāiesniedz oriģināli,
  • Kvīts par valsts nodevas samaksu.
Pakalpojuma maksa
  • Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu – EUR 7,00
  • Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – EUR 7,00
Kontaktinformācija
Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukles, Aizkraukles novads, LV – 5101

Fakss/ tālrunis: 65122275, tālrunis 65121399

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – 9:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00
Trešdienās – 10:00 – 13:00 un 14:00 – 19:00
Piektdienās – 8:00 – 13:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
  • 03.09.2013. MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
  • 24.09.2013. MK noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu “

Pasākumi