Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

Dzimšanas reģistrācija

Pakalpojuma apraksts
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai Dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Paternitātes atzīšanas gadījumā vecākiem nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu, kuru ar saviem parakstiem apliecina abi vecāki.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls,
  • vecāku pases – jāuzrāda oriģināls,
  • vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls,
  • paternitātes atzīšanas gadījumā – abu vecāku aizpildīts un parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums-oriģināls.
Pakalpojuma maksa
NAV
Kontaktinformācija
Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukles, Aizkraukles novads, LV – 5101

Fakss/ tālrunis: 65122275, tālrunis 65121399

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – 9:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00
Trešdienās – 10:00 – 13:00 un 14:00 – 19:00
Piektdienās – 8:00 – 13:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
  • 03.09.2013. MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem’”
Papildinformācija
Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, tautības ieraksti, pilsonības – pavalstniecība vai vecāki vēlas bērnam dot vārdu, kas nav kalendārā, dzimtsarakstu nodaļā jāierodas abiem vecākiem.

Pasākumi