Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma apraksts
Medicīnisko apliecību par nāves cēloni un mirušās personas pasi jāiesniedz jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.
Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citiem ģimenes locekļiem, dzīvokļa vai nama īpašniekam, jebkurai citai personai, kura bijusi klāt nāves brīdī vai citādi informēta par nāves iestāšanos.

Par miršanas faktu paziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos – jāiesniedz oriģināls,
  • Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu – jāiesniedz oriģināls.
  • Mirušās personas pase – jāiesniedz oriģināls,
  • Pieteicēja pase – jāuzrāda oriģināls.
Pakalpojuma maksa
NAV
Kontaktinformācija
Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukles, Aizkraukles novads, LV – 5101

Fakss/ tālrunis: 65122275, tālrunis 65121399

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – 9:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00
Trešdienās – 10:00 – 13:00 un 14:00 – 19:00
Piektdienās – 8:00 – 13:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
  • 03.09.2013. MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

Pasākumi