Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

Paternitātes atzīšana

Pakalpojuma apraksts
Abi vecāki, kuri nestāv reģistrētā laulībā, mātes deklarētās dzīves vietas dzimtsarakstu nodaļā nodaļas darbinieka klātbūtnē aizpilda iesniegumu, uzrāda vecāku pases un iesniedz medicīnas apliecību par bērna dzimšanu.
Ja bērna māte bijusi laulībā, uzrāda dokumentu par iepriekšējās laulības izbeigšanu vismaz 306 dienas iepriekš. Ja bērna māte sastāv laulībā vai kopš iepriekšējās laulības izbeigšanas nav pagājušas 306 dienas, dzimtsarakstu nodaļā jāierodas arī mātes vīram. Ja paternitātes atzīšana notiek pēc bērna dzimšanas reģistrācijas, to veic dzimtsarakstu nodaļā, kurā sastādīts dzimšanas reģistrs, iesniedzot dzimšanas apliecību.
Ja bērns sasniedzis 12 gadu vecumu, paternitātes atzīšanai nepieciešama bērna piekrišana.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Iesniegums, ko paraksta abi vecāki;
  • Bērna dzimšanas apliecība, ja bērnam dzimšana reģistrēta;
  • Vecāku pases vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • Tiesas spriedums par paternitātes atzīšanu, ja paternitāte netiek atzīta brīvprātīgi.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Iesniedzēju klātbūtnē iesnieguma saņemšanas dienā, ja paternitāte tiek atzīta brīvprātīgi.
Likumā noteiktajā termiņā, ja paternitāte tiek atzīta ar tiesas spriedumu.
Pakalpojuma maksa
NAV
Kontaktinformācija
Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukles, Aizkraukles novads, LV – 5101

Fakss/ tālrunis: 65122275, tālrunis 65121399

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – 9:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00
Trešdienās – 10:00 – 13:00 un 14:00 – 19:00
Piektdienās – 8:00 – 13:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
  • Civillikums. 1.daļa. Ģimenes tiesības
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
  • 03.09.2013. MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

Pasākumi